Eräät arvonlisäverolain säännökset muuttuvat vuoden 2013 alusta, katso tarkemmin www.vero.fi .

Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.

Lähde: Verohallinto