Havsforskningsfartyget Aranda har tagits in på Raumovarvet för en omfattande modernisering. Fartyget ska förlängas med sju meter och maskineriet moderniseras så att det är anpassat för drift på biodiesel och kortare sträckor även på elektricitet.

Aranda är inne på varvet hela vintern och återgår i tjänst i vår. Efter uppgraderingen ska fartyget vara funktionsdugligt in på 2030-talet.

Under dockningen kommer fartyget att kapas och förlängas med en sju meter lång sektion. Samtidigt byggs aktern och akterdäcket om. Förlängningen möjliggör större ytor för forskning och laboratorier ombord. Samtidigt installeras kraftöverföring som möjliggör helelektrisk drift.

Efter moderniseringen kan Aranda drivas året runt på biodiesel och kortare sträckor med el vilket bidrar till minskade utsläpp och buller. Det är bättre för organismerna i havet, men medför också bättre förutsättningar för hydroakustisk forskning.

I Europa finns ett fåtal fartyg av liknande typ som är lämpade för arktiska förhållanden.

Aranda tillhör Finlands miljöcentral och utför forskning i Östersjön, men också i arktiska havsmiljöer och har varit i tjänst sedan 1989. Andra som anlitar Aranda i sin forskning är Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet och svenska SMHI.

Källa: Yle 9.8.2017