• Yrkesfisket fortsätter att gå neråt i landet.
  • Sedan 2015 har antalet fiskelicenser minskat med 25 procent i Sverige, enligt nya siffror från Havs- och vattenmyndigheten.
  • En del av förklaringen är att torsken mår fortsatt dåligt. I Kalmar län går siffrorna nästan parallellt med rikets. Här har fiskelicenserna minskat med 28 procent.

Källa: SR 11.2.2022