NTM-centralen har 21.3.2017 beslutat att ansökningar om aktörsspecifika fiskekvoter för lax ska lämnas in till NTM-centralens registratur under perioden 27.3-12.5.2017 för kl. 16.15.

Bilaga PDF

Källa: NTM-centralen 21.3.2017