Ankeriaan kalastus on kielletty 1.10.-31.1. välisenä aikana. Ankeriaan pyydystäminen, myynti ja sellaisten pyydysten käyttö, jotka erityisesti soveltuvat sen pyydystämiseen, on rauhoitusaikana kielletty. Sivusaaliina saatu ankerias tulee vapauttaa rauhoitusaikana.

Kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella toimeenpannaan EU-asetuksessa (2017/127) ankeriaan suojelemiseksi säädetty velvoite, jonka mukaan ankeriaan kaupallinen kalastus tulee kieltää merialueella vähintään kolmen perättäisen kuukauden ajaksi. Suomen asettama kalastuskielto on kuukauden pidempi kuin vähimmäisvaatimus ja koskee myös vapaa-ajan kalastusta ja sisämaassa tapahtuvaa pyyntiä. 

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltua ankeriasta pyydetään Suomessa pääasiassa vapaa-ajankalastuksessa, jossa puolet yhteensä noin 10 000–12 000 kilon vuosisaalista saadaan merialueelta ja puolet sisävesiltä. Ankeriaan kaupallista kalastusta ei sisävesillä ole juurikaan, ja merialueella saalis on viime vuosina ollut vain noin 1 000 kiloa vuodessa. Suomessa saaliiksi saadut ankeriaat ovat lähes kaikki peräisin istutuksista.

Lähde: MMM