Sisävesien ammattikalastajien saalis vuonna 2010 oli noin 4 500 tonnia kalaa. Muikku oli tärkein saaliskala sisävesillä sekä saaliin määrän että arvon perusteella mitattuna. Vuoden 2010 muikkusaalis (2 500 tonnia) oli yhtä suuri kuin vuosina 2004, 2006 ja 2008, mutta hieman pienempi kuin 2000–luvun alkuvuosina. Ammattikalastajien kuhasaalis on hieman kasvanut 2000-luvulla, mutta ahven-, siika-, made- ja taimensaaliit ovat pienentyneet. Ammattikalastajat pyydystivät myös noin 490 000 täplärapua

Sisävesialueen ammattikalastuksen kokonaissaaliin arvo vuonna 2010 oli 8,8 miljoonaa euroa. Muikkusaaliin arvo oli 5,6 miljoonaa euroa, josta mädin osuus oli 0,6 miljoonaa euroa. Rapusaaliin arvo oli hieman yli 420 000 euroa. Saaliin arvolla mitattuna muikun jälkeen tärkeimpiä lajeja olivat kuha, täplärapu, siika ja ahven.

Sisävesillä kalasti vuonna 2010 noin 340 rekisteröitynyttä ammattikalastajaa, joista hieman yli 200 kalastajaa sai vähintään 30 prosenttia tuloistaan kalastuksesta. Päätoimisten ammattikalastajien määrä on hieman pienempi kuin aikaisemmin 2000-luvulla. Menetelmämuutoksesta johtuen osa-aikaisten kalastajien määrä on sen sijaan selvästi pienempi kuin aikaisemmin, sillä vuosien 2008 ja 2010 arviot eivät sisällä kalastukseen osallistuvia perheenjäseniä tai palkattua työvoimaa, elleivät he kuulu ammattikalastajarekisteriin. Menetelmämuutoksen vaikutus saalisarvioihin on suhteellisen vähäinen.

Lue koko julkaisu http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/Tilastot/rktl_tilastoja_4_2012_web.pdf

Lähde: RKTL, Tilastoja nro 4/2012