Ammattikalastuksen ydin on kestävä ja vastuullinen toiminta. Jokainen ammattikalastaja vastaa omasta toiminnastaan, mutta vaikuttaa samalla koko elinkeinon ulkoiseen kuvaan.

Suomen Ammattikalastajaliiton strategisena päälinjauksena elinkeinolle on, että ammattikalastusta harjoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tuotamme kuluttajille kotimaista kalaa. Toimimme ympäristön ehdoilla ja sopeutamme toimintamme kestävän kalastuksen mukaisesti.

Muistutamme liiton jäseniä siitä, että pyyntiin asetetuista pyydyksistä on huolehdittava. Pyydykset on koettava riittävän usein ja tyhjennettävä asianmukaisesti.

Liiton hallitus on vuonna 2012 hyväksyneet vastuullisen toiminnan periaatteet (kodeks):

https://sakl.fi/pdf/Teemana_kestava_kalastus.pdf

 

Koodistoa päivitetään vuoden 2018 aikana.

Lähde: SAKL 3.5.2018