Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut tiedotteen kehittämissuunnitelmien päivityksestä. Tiedote alla:

Kehittämissuunnitelmista ja niiden päivityksistä on tullut osa kaupallisten kalastajien arkea ja tämä vuosi ei ole mikään poikkeus.

Alla ohjeita päivitykseen:

Tekstiosuus:

–        mikäli toiminnassa (tekstiosuudessa) ei ole tapahtunut muutoksia, päivitykseen riittää viittaus vanhaan suunnitelmaan uudella päiväyksellä JA allekirjoituksella

–        jos muutoksia on tapahtunut vain joissakin kohdin näiden kohtien päivitys riittää ja muilta osin viitataan edelliseen suunnitelmaan

–        suunnitelma on saatavissa sähköisessä muodossa (alla)

Budjettiosio:

–        toteutuneet vuodet edelleen kaksi edellistä; 2012 – 2013 (tarvittaessa voi käyttää 2011 – 2012)

–        siirtyminen 5-vuotissuunnitelmaan, malli liitteenä, saatavana myös sähköisessä muodossa

–        suunnitteluvuodet täten 2014 – 2018 (tai 2014 – 2016 jos jatkaa vanhalla mallilla)

Hyljeosiossa, kohta 3.15, on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

–        mitä toimenpiteitä on tehty hyljevahinkojen estämiseksi (esim. alueiden tai kohdelajien vaihto, siirtyminen verkoista rysiin, pyydyskehitys, liotusajan lyhentäminen)

–        mitä toimenpiteitä on tehty sen estämiseksi, että hylkeet joutuvat sivusaaliiksi (suojaverkot- ja kalterit, hengityssylinterit)

–        tämä kohta on tärkeä varsinkin hyljesietopalkkion hakijoille, joten tarkistakaa vanhan version teksti!

Päivitetyt suunnitelmat tulisi lähettää ELY-keskuksen kalatalouspalveluun viimeistään 31.1.2015.

Mikäli haluatte kehittämissuunnitelman ja budjettisuunnitelman sähköiset versiot se tapahtuu helpoiten lähettämällä pyynnön sähköpostitse. Sähköiset versiot lähetetään vastauksen liitteenä. Sähköposti osoite on: ville.turta@ely-keskus.fi . Sähköisiä versioita toimitetaan lisäksi neuvontajärjestöille ja ammattikalastajaliitolle. Myös MMM:n kotisivuilla on olemassa suunnitelmapohja:http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html

Konsulttiapua on Varsinais-Suomessa saatavilla seuraavilta tahoilta:

–        Åbolands Fiskarförbund; Kaj Mattsson, 0400-573 474

–        L-S Kalatalouskeskus; Seppo Kyllönen, 0400-324 285

–        Ravakka; Petri Rannikko, 050-366 3950

–        Satakunnan Kalatalouskeskus; Johanna Möttönen, 0400-164 044

Mikäli on kysyttävää voitte ottaa yhteyttää Ville Turtaan (ville.turta@ely-keskus.fi tai 050 – 395 2570).

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 30.10.2014

Liitteet: 

Kehittämissuunnitelma 2014-2018

Budjetti 2014-2018_pohja.xlsx