Yli kahdeksankymmentä ammattikalastajaa Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikolta lähestyi tiistaina 2.10 yhteisellä vetoomuksella maan hallitusta. Hallitus tekee lähiaikoina päätöksen Suomen kannasta koskien vuoden 2013 vuoden lohikiintiötä.

Ammattikalastajat haluavat tuoda esille huolensa elinkeinon tulevaisuudesta ja suomalaisen kuluttajan mahdollisuudesta ostaa kotimaista kalaa. Enää 7 % meillä syötävästä kalasta on ammattikalastajien pyytämää.

”Vetoamme teihin, että huomioitte tässä kirjelmässä esitettyjä näkemyksiä päättäessänne Me tämän kirjeen allekirjoittajat kalastamme kestävästi elintarviketta kuluttajille jotka osaavat arvostaa laadukasta lähiruokaa. Teemme työtä jota kukaan ei täällä korvaa. Meitä ei ole montaa, mutta olemme ammattilaisia, pitkän perinteen jälkeläisiä, ja toimimme koko rannikolla luonnon ehdoilla”, vetoomuksessa todetaan.

Euroopan komissio esittää pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöksi 108 762 kpl ja Suomenlahdelle 15 419 kpl. Suomen kanta on oltava selvillä lokakuun EU-ministerineuvoston kokouksessa.  Hallituksen EU-ministerivaliokunta on jo käsitellyt asiaa, mutta jätti sen pöydälle hankalan lohikysymyksen johdosta. Komissio on antanut ehdotuksensa perustuen oman tieteellisen kalastuskomiteansa (STECF) neuvoon.

Eräiden tahojen näkemys lohikiintiöiden pienentämisestä perustellaan ”tieteellisellä neuvonannolla”. Euroopan komission käyttämän tieteellisen neuvonannon sijaan esitetään Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) neuvoa. ICES:n suosituksessa keskiössä on arvio ei-raportoidusta saaliista, jonka väitetään olevan noin 70 000 kalaa. Toisin sanoen tuollainen kalamäärä puuttuu kiintiösuosituksesta ja syylliseksi väitetään Puolan kalastusta. Sama peruste oli mukana jo viime vuonna. Komissio ei lukuisista valvontakäynneistä huolimatta ole löytänyt todisteita tästä eikä siten myöskään ehdota näiden kalojen vähentämistä kiintiöstä.

Ammattikalastajien mukaan oletuksien pohjalta tehtävät päätökset johtavat ammatin häviämiseen ja kotimaisen kalan katoamiseen ruokapöydistä. Lohen suojelua kiintiön lasku ei edistä.

Lohen voimakas nousu kesällä 2012 kertoo pohjoisen Itämeren lohikantojen yhä vahvemmasta tilasta. Tornionjoen nousu oli seurantakauden ennätys (+200 %). Kalastajat kysyvätkin, miten tämän vuoden ennätyksellinen lohen nousu oli mahdollista, jos lohi olisi niin uhanalainen kun on väitetty? 

Hallitusohjelmassa todetaan, että ammattikalastuksen taloudelliset toimintaedellytykset turvataan, ja että hallitus edistää kotimaisen kaupallisesti pyydetyn kalan kulutuksen kasvua.  Ammattikalastajat vetoavat hallitukseen, että pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöksi sekä Suomenlahden kiintiöksi esitetään samat määrät kuin vuonna 2012 (122 553 kpl ja 15 419 kpl).  

Lisätietoja:

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

puheenjohtaja Olavi Sahlstén, puh. 0400- 227 448

hallituksen jäsen Sami Veneranta, puh. 044-552 9800

liiton toimisto, sakl@sakl.fi , puh. 0400-720 690