Ammattikalastajat saivat vuonna 2014 sisävesiltä saaliiksi kuusi miljoonaa kiloa kalaa, mikä on yli miljoona kiloa enemmän kuin edellisenä tilastointivuotena 2012. Eniten kalastettiin muikkua. Myös saaliin kokonaisarvo kasvoi reilut miljoona euroa.

− Muikku on sisävesien tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan. Vain silakkasaaliin arvo on huomattavasti suurempi. Viimeisen 15 vuoden aikana muikkusaaliin määrä on vaihdellut 2,4−2,8 miljoonan kilon välillä, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Leena Forsman kertoo.

Vuonna 2014 sisävesien ammattikalastuksen muikkusaalis (2,8 miljoonaa kiloa) kasvoi hieman edellisvuosista. Saaliin arvo, 6,2 miljoonaa euroa, oli kuitenkin aavistuksen pienempi kuin edellisenä tilastointivuotena 2012. Tämä johtuu muikun aiempaa alhaisemmasta keskimääräisestä tuottajahinnasta. Mädin osuus muikkusaaliin arvosta oli noin puoli miljoonaa euroa.

Kalansaaliit kasvoivat sisävesillä

Muikun jälkeen arvoltaan toiseksi tärkein saalislaji oli kuha, jonka sekä määrä (0,4 miljoonaa kiloa) että arvo (2,6 miljoonaa euroa) jatkoivat edelleen kasvuaan. Muita saaliin arvolla mitattuna tärkeitä sisävesilajeja olivat ahven (0,5 milj. euroa) ja siika (0,5 milj. euroa). Ammattikalastajien pyytämä täplärapusaalis oli 253 000 rapua.

Sisävesien ammattikalastuksen saaliista runsas neljännes koostui järvien hoitokalastuksen yhteydessä saadusta saaliista. Särkikalat ja muut vähäarvoiset sekä pienikokoiset kalat muodostavat pääosan saaliista.

− Hoitokalastuksen saalis vuonna 2014 oli noin 1,7 miljoonaa kiloa. Se oli noin 0,7 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2012, mikä selittää runsaat puolet kokonaissaaliin kasvusta, tutkija Riitta Savolainen selvittää.

Etelä-Savosta kolmannes muikkusaaliista

Vuonna 2014 Etelä-Savo oli tärkein kalastusalue saaliin arvon (2,1 miljoonaa euroa) perusteella laskettuna. Sieltä saatiin runsas kolmannes maan muikkusaaliista ja viidennes koko maan saaliista.

Muita tärkeitä kalastusalueita olivat Kainuu, Pohjois-Karjala ja Lappi, joissa kaikissa saaliin arvo nousi yli miljoonan euron. Määrältään eniten saalista saatiin Varsinais-Suomen alueelta, mutta siellä saalis koostui pääasiassa vähempiarvoisista hoitokalastuslajeista.

− Suomen sisävesillä kalasti vuonna 2014 noin 400 rekisteröitynyttä ammattikalastajaa. Heistä lähes kaksi kolmasosaa kuului kalastajaryhmään, jotka saavat vähintään 30 prosenttia tuloistaan kalastuksesta. Eniten ammattikalastajia oli Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Savossa, Leena Forsman summaa.

Luken tilasto sisävesien ammattikalastuksesta tuotetaan kahden vuoden välein.

Ammattikalastus sisävesillä 2014 -tilasto.

Lähde: Luke 27.10.2015