Maanviljelijän ja eläintenkasvattajan ammatit siirtyvät kaikkein useimmin vanhemmilta lapsille. Tilastokeskuksen HS:lle keräämän aineiston perusteella myös kalastajat, suutarit ja kuljetusalan ammattilaiset ovat jatkaneet suurella todennäköisyydellä isänsä tai äitinsä jalanjäljissä.

Turun yliopiston koulutussosiologian professorinOsmo Kivisen mukaan ammattien periytyminen sukupolvelta toiselle on monella alalla luontevaa. Esimerkiksi maataloudessa perheelle kuuluva maatila ja työkoneet luovat otolliset olosuhteet sukupolvenvaihdokseen.

Seuraavaksi Kivinen mainitsee huippu-urheilijat ja kädentaitajat. Hänen mukaansa vanhempien aktiivisuus ja alan ymmärrys korostuu, jos alan harjoittelu täytyy aloittaa nuorena.

”Myös lahjakkuudella on varmasti tekemistä asiaan, mutta teini-ikäisenä aloittavilla urheilijoilla meno on vähän erinäköistä koikkelehtimista kuin lapsesta asti harjoitelleilla. Siinä vanhempien rooli on ihan keskeinen.”

Tutkimusten mukaan vanhempien koulutustaso vaikuttaa merkittävästi lasten opiskeluvalintoihin. Talousjärjestö OECD selvitti vuonna 2012, että suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 68 prosentilla myös vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja.

Kivisen mukaan ammatin periytyminen on kuitenkin koulutustasoa monimutkaisempi kuvio. Hän arvioi, että kodin arvostukset näkyvät suoremmin lapsen koulutustasossa kuin uravalinnassa.

”Esimerkiksi opettajien lapsista tulee usein korkeasti koulutettuja, vaikkei heistä ihan suoraan tulisi opettajia. Ammatinvalinnassa on aina valtavasti sattumaa mukana. Eiväthän yliopisto-opiskelijatkaan usein tiedä edes valmistuessaan, mitä he haluavat tehdä.”

Vertailun kärkipäästä puuttuu monia ammatteja, jotka usein mielletään helposti periytyviksi. Tilastokeskuksen tilastopäällikkö Antti Katainen huomauttaa, että jotkin ammatit voivat jäädä katveeseen tilastoteknisistä syistä. Tällaisia ammattiryhmiä ovat ainakin opettajat, lääkärit ja poliisit, sillä ammatit hajaantuvat tilastoinnissa useisiin alaryhmiin.

Katainen kehottaakin kiinnittämään huomiota enemmän listalta esiin nouseviin kuin siitä puuttuviin ammatteihin.

”Kyllä tästä hyvän yleiskuvan saa. Myös se näkyy erilaisista taulukoinneista selvästi, että äidin ammatit periytyvät usein tytöille ja isien pojille”, Katainen sanoo.

Tilastossa on huomioitu vuonna 2012 työikäiset henkilöt, joiden vanhemmat olivat niin ikään tuolloin töissä. Tätä vanhemmista ikäryhmistä ei ollut käytettävissä vertailukelpoista tietoa.

Lähde: Helsingin Sanomat 4.8.2015

http://hs13.snstatic.fi/webkuva/taysi/560/1438572496301?ts=338