Neuvosto ja EU-parlamentti saavuttivat eilen alustavan yhteisymmärryksen auki olleesta asioista meri- ja kalatalousrahastoasetuksessa. Neuvotteluissa sovittiin muun muassa seuraavista asioista:

– tukea uusille koneille voidaan myöntää tiettyjen ehtojen puitteissa (<12 m aluksille, mutta 12-18 m alukset jos vähennetään konetehoa 20 % ja 18-24 m alukset jos vähennetään konetehoa 30 %)

– laaditaan toimintaohjelma pienille rannikkokalastusaluksille maissa, joissa tämän alusryhmän osuus on merkittävä

– laitteisto, jolla lisätään aluksen kykyä löytää kalaa, ei ole tukikelpoinen

– hylkeitten ym. aiheuttamia vahinkoja voidaan korvata

Sopu menee eri elimien käsiteltäväksi kevään aikana.

Lähde: EU:n neuvosto 28.1.2014