Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013) ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu valtioneuvoston asetus (166/2013) tulivat voimaan 1.3.2013.

Liikenteen turvallisuusvirasto on 26.2.2013 antanut laivaväen pätevyyksistä määräyksen (TRAFI/23173/03.04.01.00/2012, pätevyysmääräys). Lisäksi samassa yhteydessä on julkaistu Liikenteen turvallisuusviraston samaan asiaan liittyvää ohjeistusta (ohje meripalvelusta, ohjatusta harjoittelusta ja koulutuksen hyväksymisestä (TRAFI/2920/03.04.01.01/2013), ohje laivaväen lisäpätevyyksistä (TRAFI/2921/03.04.01.01/2013) ja ohje pätevyyskirjojen uusimisesta ja vaihtamisesta Manilan muutosten mukaisiksi (TRAFI/2922/03.04.01.01 /2013).

Lainsäädännön uudistaminen liittyy pääasiassa merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen (STCW-yleissopimus) liitteen ja merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön (STCW-säännöstö) Manilassa 25.6.2010 hyväksyttyihin muutoksiin (Manilan muutokset).

Määräys sisältää säännöksiä meripalvelun hyväksymisestä, joidenkin pätevyyskirjojen myöntämiseksi asetetuista vaatimuksista, siltä osin kun niitä ei ole miehitysasetuksessa, lisäpätevyystodistusten uusimisesta, kotimaanliikenteen lisäpätevyysvaatimuksista sekä Manilan muutosten siirtymäkauden järjestelyistä. Määräys tuli voimaan 1.3.2013.

Ohjeissa on tarkempaa tietoa lisäpätevyyksistä ja niiden uusimisesta, uudesta yhdistetystä lisäpätevyystodistuksesta, yksityiskohtaisempaa tietoa pätevyyskirjojen ja lisäpätevyyksien muuttamisesta Manilan muutosten mukaisiksi, sekä meripalvelun hyväksymisestä.

Liikenteen turvallisuusvirasto tulee myöhemmin julkaisemaan myös perehdytykseen liittyvän ohjeen.                                                 

Lähde: Trafi 5.3.2013