Ympäristön tilan kannalta keskeisiä lakisääteisiä tehtäviä pyritään hoitamaan nykyistä tehokkaammin. Ympäristöministeriön selvitys kytkeytyy Ely-keskusten tehtävien uudelleenarviointiin.

Ympäristöministeriö selvityttää voidaanko aluehallinnon ympäristötehtäviä järjestää uudelleen.

Ministeriö on asettanut oikeustieteen kandidaatin Riitta Rainion selvittämään ympäristötehtävien vaihtoehtoisia järjestämistapoja.

Tarkoituksena on selvittää muun muassa onko Ely-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristötehtävät tarpeellista yhdistää samaan organisaatioon.

Selvitys valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Hallitusohjelman mukaan ympäristöhallinnon roolia on tarkoitus vahvistaa.

Lähde: Yle 5.7.2012