Maa- ja metsätalousministeriö on kehittänyt rannikon ELY-keskusten kanssa sähköisen raportointijärjestelmän Suomen lipun alla purjehtiville kalastusalusrekisterissä oleville alle kymmenen metrin pituisille kalastusaluksille. Kesäkuun 15. päivänä 2013 otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön lohisaaliiden 48-tunnin lohi-ilmoituksen sähköinen raportointi.

Sähköisen raportointijärjestelmän käyttömahdollisuus lohisaaliiden raportointiin on luotu valmiiksi kaikille niille kalastajille tai yrityksille, jotka ovat raportoineet lohisaaliita Suomen lipun alla purjehtivilla kalastusalusrekisterissä olevilla alle kymmenen metrin pituisilla aluksilla vuosina 2011–2012. Sähköinen palvelu on rakennettu siten, että se toimii viimeisimmillä internet-selaimilla kuten esim. InternetExplorer, Mozilla, Firefox, Google Crome jne.

Käyttäjät voivat kirjautua osoitteeseen  https://saalisilmoitus.mmm.fi pankkitunnuksilla, erillistä käyttäjätunnusta ei tarvita hakea eikä käyttää. Myös mobiilivarmennetta voi käyttää kirjautumiseen, mikäli sellainen on käytössä. Kun käyttäjä on siirtynyt palveluun, tunnistautumisessa käytetään valtion VETUMA-järjestelmää, joka hyödyntää olemassa olevia pankkitunnisteita. Käyttäjä valitsee minkä pankin tunnuksia haluaa käyttää kirjautumiseen/tunnistautumiseen, minkä jälkeen järjestelmä siirtää käyttäjän automaattisesti pankin tunnistautumispalveluun. Tunnistautumisen jälkeen päästään kirjautumaan raportointijärjestelmään.

Ministeriö suosittelee sähköisen järjestelmää käyttöä, koska se nopeuttaa tietojen siirtymistä saalis- sekä kiintiöseurantajärjestelmään, joilla seurataan Suomen lohikiintiön täyttymistä. Saaliiden raportointi sähköisesti on vapaaehtoista eikä sähköiselle raportoinnille ole tässä vaiheessa velvoitetta.

Loppuvuoden aikana on tarkoitus ottaa käyttöön myös alle kymmenmetristen alusten kaikkien muiden saalislajien sähköinen raportointimahdollisuus. Käyttöönottoajankohdista sekä muista teknisistä yksityiskohdista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Lähde: MMM 14.6.2013