Kokeilukasvattamo on saanut ympäristöluvan, ja sen rakentaminen 10 kilometrin päähän Satakunnan mantereesta alkanee loppukeväästä.

Eurajoen ja Luvian edustalle Selkämerelle rakennetaan ensimmäinen suomalainen pitkällä avomerellä sijaitseva kalankasvattamo. Offshore Fish Finland -yhtiö sai luvan kokeilulaitokselle aluehallintovirastolta perjantaina. Lupa saa lainvoiman toukokuun alussa, jos siitä ei valiteta.

Koeluontoista kasvatusta saa harjoittaa 10 kilometrin päässä mantereesta tänä vuonna toukokuun alusta marraskuun loppuun ja ensi vuonna huhtikuun puolivälistä marraskuun loppuun.

Kahden altaan pinta-ala on enintään 1 610 neliömetriä. Kalaa saa kasvattaa 100 tonnia vuodessa.

Kokemuksia avomereltä

Yhtiön toimitusjohtaja Jyri Luotonen kertoo, että koekasvatuksella haetaan kokemuksia siitä, kannattaako suuremman laitoksen rakentaminen. Offshore Fish Finland on aloittanut lupamenettelyn myös moninkertaisesti laajemman, 2 000 tonnin kalankasvattamon perustamiseksi.

Kalankasvattamoja aletaan kokeilla avomerellä, koska kasvatuksen laajentaminen rannikolla on käynyt vaikeaksi. Avomeren olosuhteet ovat Luotosen mukaan huomattavasti ankarammat kuin mantereen lähellä.

– Ruokintalaitteiston toimivuus ankarissa ulkomeren olosuhteissa ja kalankasvatuslaitteiden ankkurointi ovat haasteita. Aallot ja virtaukset ovat erilaiset kuin sisäsaaristossa, joten myös kalan kasvu on vielä epävarmaa, Luotonen sanoo.

Korvaamaan tuontia

Satakunnan edustan uudessa kokeilukasvattamossa viljellään Jyri Luotosen mukaan kirjolohta ja siikaa.

– Suomen olosuhteissa tämä on perustava hanke, sillä kukaan ei ole kasvattanut näin ulkona. Ulkomeren tuntumassa on toki jo ollut kalankasvattamoita, Luotonen sanoo.

Valtion tavoitteena on lisätä kotimaista kalankasvatusta. Tällä hetkellä Suomen kalatiskeille tuodaan ulkomaista kalaa vuosittain satojen miljoonien eurojen arvosta.

 

Lähde: Yle 31.3.2017