Lohikalojen IHN-tautia on löytynyt Ahvenanmaalla jälleen uudesta kirjolohien kasvatuspaikasta. Kyseessä on viides tartunnan saanut pitopaikka, joka sijaitsee aiemmin perustetun rajoitusvyöhykkeen lähettyvillä. Ahvenanmaan maakuntahallitus on antanut pitopaikkaan ja sen lähistöllä sijaitsevaan toiseen kirjolohien kasvatuspaikkaan määräyksen tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Tapauksen vuoksi Ruokavirasto muuttaa aikaisemmin perustetun rajoitusvyöhykkeen kattamaan myös uuden tartuntapaikan lähialueet.

Uusin IHN-tartunta varmistui pitopaikassa otetuista seurantanäytteistä, vain muutama viikko edellisestä tartunnasta. Todennäköisesti tartunta on levinnyt aiemmista tartuntapitopaikoista, vaikka kalasiirtoja niiden välillä ei ole ollut. Aiempien IHN-tapausten tavoin uuden tartuntapitopaikan kalat määrätään teurastettavaksi, ja niitä voidaan käyttää normaalisti elintarvikkeeksi.

IHN-tauti on viruksen aiheuttama vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti (infectious haematopoietic necrosis), joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti, joka ei tartu ihmisiin. Ahvenanmaalle IHN-tautia aiheuttava virus kulkeutui tanskalaisesta kalanviljelylaitoksesta viime keväänä tuotujen kirjolohenpoikasten mukana. Ruokavirasto määräsi kesäkuussa kolmen tartunnan saaneen pitopaikan kirjolohet lopetettavaksi, jottei IHN-tauti leviäisi muihin kalanviljelylaitoksiin ja pitopaikkoihin. Viimeiset kirjolohet niissä teurastettiin syyskuussa. 

Saneeraustoimet näissä kolmessa ensimmäisessä tartuntapaikassa onon saatu valmiiksi. Pitopaikat pidetään tyhjillään kirjolohista 16 viikon ajan, jonka jälkeen pitopaikkoihin voidaan ottaa uudestaan kirjolohta. Kahden uusimman tartuntapitopaikan kalat odottavat teurastusta. Kun pitopaikat on saatu tyhjiksi kaloista, ne tullaan saneeraamaan vastaavalla tavalla. Saneeraustoimien onnistumista seurataan tehostetusti vähintään kahden vuoden ajan, ennen kuin alueen IHN-taudista vapaa asema saadaan palautettua. Muiden Ahvenanmaalla sijaitsevien kasvattamojen tilannetta seurataan tarkastuksin ja näytteenotoin.

IHN-taudin vuoksi Ahvenanmaalla suoritetaan myös luonnonvaraisten kalojen pyyntiä ja tutkimusta. Tauti voi tarttua kirjolohen lisäksi esimerkiksi lohiin, ja levitä muidenkin luonnonvaraisten kalojen ja veden välityksellä. IHN-tauti ei kuitenkaan tartu ihmisiin tai lemmikkeihin ja kalaa voi syödä ja kalastaa normaaliin tapaan. Ahvenanmaalla Föglössä kalastavia kehotetaan kuivaamaan tai desinfioimaan kalastusvälineet huolellisesti ennen kuin niitä käytetään muualla.

Lue lisää:
Lohikalojen IHN-tauti
Ohjeita kalastajille

Lähde: Ruokavirasto 25.10.2021