Lohikalojen IHN-tautia on löytynyt Ahvenanmaalla uuden pitopaikan kirjolohista alle 10 kilometrin päässä edellisistä tartuntapaikoista. Tartunta varmistui valvontavyöhykkeellä sijaitsevassa pitopaikassa otetuista seurantanäytteistä. Tapauksen vuoksi Ruokavirasto muuttaa aiemmin perustettua vyöhykettä. Taudin hävittäminen kolmessa aiemmassa tartuntapaikassa on edennyt hyvin.

IHN-tauti on viruksen aiheuttama vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti (infectious haematopoietic necrosis), joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti. Ahvenanmaalle IHN-tautia aiheuttava virus kulkeutui tanskalaisesta kalanviljelylaitoksesta viime keväänä tuotujen kirjolohenpoikasten mukana. Ruokavirasto määräsi kesäkuussa kolmen tartunnan saaneen pitopaikan kirjolohet lopetettavaksi, jottei IHN-tauti leviäisi muihin kalanviljelylaitoksiin ja pitopaikkoihin. Viimeiset kirjolohet teurastettiin syyskuussa.  

Näissä aikaisemmin tartunnan saaneissa pitopaikoissa puhdistus- ja desinfektiotyöt ovat lähes valmiit. Saneeraustoimien jälkeen pitopaikat pidetään tyhjillään kirjolohista 16 viikon ajan, jonka jälkeen pitopaikkoihin voidaan ottaa uudestaan kirjolohta. Uusi tartunnan saanut pitopaikka saneerataan vastaavalla tavalla. Saneeraustoimien onnistumista seurataan kuitenkin tehostetusti vähintään kahden vuoden ajan, ennen kuin alueen IHN-taudista vapaa asema saadaan palautettua. Muiden Ahvenanmaalla sijaitsevien kasvattamojen tilannetta seurataan tarkastuksin ja näytteenotoin.

Myös uuden tartuntapitopaikan kalat määrätään teurastettavaksi, ja niitä voidaan käyttää normaalisti.

IHN-tautia todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa talvella 2017–2018 Manner-Suomessa Tervon, Iin, Kaavin ja Nurmeksen ympäristössä, yhteensä kuuden pitopaikan kaloissa. Tauti hävitettiin lopettamalla tai teurastamalla tartunnan saaneiden pitopaikkojen kaikki kalat sekä puhdistamalla ja desinfioimalla laitosten rakenteet. Taudin hävittämisen varmistamiseksi tartunta-alueiden kaloja tutkittiin tehostetusti kahden vuoden ajan ja nämä alueet ovat virallisesti 15.9.2021 lähtien julistettu vapaiksi IHN-taudista. Tanskasta Ahvenanmaalle kulkeutunut virustyyppi on erilainen kuin aikaisemmin Suomessa havaittu, eikä näin ollen ole yhteyksissä Manner-Suomessa esiintyneeseen IHN-epidemiaan.

IHN-taudin vuoksi Ahvenanmaalla suoritetaan myös luonnonvaraisten kalojen pyyntiä ja tutkimusta. Tauti voi tarttua kirjolohen lisäksi esimerkiksi lohiin, ja levitä muidenkin luonnonvaraisten kalojen ja veden välityksellä. IHN-tauti ei kuitenkaan tartu ihmisiin tai lemmikkeihin ja kalaa voi syödä ja kalastaa normaaliin tapaan. Ahvenanmaalla Föglön saariston läntisissä osissa kalastavia kehotetaan kuivaamaan tai desinfioimaan kalastusvälineet ennen kuin niitä käytetään muualla.

Lähde: Ruokavirasto 6.10.2021