Stram fiskeripolitik har givet flere fisk i havet. Overfiskeri var tidligere et massivt problem, men en stram EU-regulering af fiskeriet har knækket kurven. Derfor kan Danmark godt slække lidt på forsigtigheden og høste nogle flere fisk, mener Danmarks Fiskeriforening.

For 30-40 år siden var det såkaldte fiskeritryk var for højt. Antallet af fisk, der døde naturligt – eller fordi de blev fanget, var for højt i forhold til antallet af nye små fisk.
I dag er kurven knækket. En stram regulering af fiskekvoterne har givet bonus – og for første gang i mange år, er der nu flere fisk i farvandene omkring Danmark, end danske fiskere kan – og må -fiske. Det viser tal fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES). 

Rødspætter, sej, skrubber, makrel og blåhvilling er blandt de arter, der stortrives. Torskene i Nordsøen har det også bedre, end de har haft det længe.

Udviklingen skyldes især implementeringen af begrebet MSY (maximum sustainable yield) i begyndelsen af 00’erne. Det går i korte træk ud på at fiske mindre, så fiskene kan vokse sig større og dermed gyde mere. 

Fiskerne er blevet ramt hårdt
Vi har mistet tusindvis af fiskere og indkomst til samfundet. Men det var en pris, der skulle betales.
Michael Andersen, Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Fiskeriforening, der repræsenterer de danske fiskere, glæder sig over udviklingen. Men foreningen mener også, at det er på tide at overveje, om overforsigtigheden kan løsnes lidt. 

”Måske har vi sænket dødeligheden mere end nødvendigt – og set med vores øjne har vi ofret mere end nødvendigt – på grund af et pres fra det politiske system, biologer og grønne organisationer som eksempelvis WWF (Verdensnaturfonden red.),” siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Organisationen oplever, at det politiske fokus gennem årene har været at nedbringe dødeligheden, men ikke på, hvordan det påvirker erhvervet. 

”Vi har mistet tusindvis af fiskere og indkomst til samfundet. Men det var en pris, der skulle betales,” siger Michael Andersen.

Han påpeger, at eftersom fiskebestandene har det bedre nu, bør de danske fiskere med god samvittighed kunne høste flere fisk. Kvoterne kan derfor godt fastsættes mindre restriktivt. 

Fiskemelsindustrien deler glæden over, at fiskene i farvandende omkring Danmark trives bedre, end de længe har gjort. 

Industrien aftager fisk, der ikke er et direkte marked for hos forbrugerne samt restprodukter for konsumfiskeindustrien, og omdanner dem til fiskemel- og fiskeolie, der især bruges som foder til opdrættet fisk.

Anne Mette Bæk Jespersen, der er direktør i Marine Ingredients Denmark, træt af katastroferetorikken. Hun mener, det er ærgerligt, at offentligheden får indtryk af, at fiskebestandene fortsat er i krise, selvom det overordnet set ikke længere er tilfældet. 

”Det sætter hele fiskeriet i et dårligt lys, og det bliver stemplet, som nogen, der gør noget, der ikke er styr på, selvom vi fisker bæredygtigt i Danmark og hele Nordatlanten,” siger Anne Mette Bæk Jespersen. 

Källa: Foodculture.dk, FiskerForum.dk