Den delegation som i veckan besökte Bryssel för att diskutera skarv- och sälproblematiken är nöjd med sin resa. Åbolands fiskarförbunds verksamhetsledare Kaj Mattsson säger att kommissionens tjänstemän bekräftade det man redan visste.
– Kommissionens budskap var att den inte blandar sig i skarvärendet som är en nationell angelägenhet. Till exempel Danmark har fått tillstånd till äggprickning och jakt på utsatta områden för att skydda fisket.

Mattsson sätter stort hopp till den arbetsgrupp som miljöminister Kimmo Tiilikainen ska tillsätta för att komma på åtgärder för hur man ska åtgärda skarvproblemet. Arbetsgruppens uppgift blir att hitta en hållbar lösning på hur skadorna som skarvarna orsakar kan minskas. Gruppens sammansättning är ännu inte klar, men den ska bestå av representanter för bland annat fiskerinäringen, markägare och miljöorganisationer.

Mattsson hoppas att den ger klara spelregler för hur Finland ska decimera skarvstammen och få bort den från områden med bosättning och näringar som lider av skarvpopulationen.
– Politikerna har inte inte insett hur stort skarvproblemet är. Därför har det saknats en politisk styrning och därför är det myndigheterna och tjänstemännen som har satt agendan.

Också fiskarförbundets styrelseordförande Michael Oksanen är nöjd med besöket.
– Efter alla år som jag har varit med och lobbat så känns det som om vi tagit det första steget att gå vidare.​

Källa: ÅU 15.10.2015