Åbo strömmingsmarknad hålls i år 20-23.10 längs Aura å i Åbo centrum.

Marknaden är öppen från torsdag till lördag klockan 09.00-18.00 och söndag klockan 09.00-16.00.