Siken har fallit bort och abborren har tagit dess plats. Det säger yrkesfiskaren Tom Blom i Sundom.

I Kvarken blir abborren allt viktigare när siken trätt tillbaka. Tom Blom satsar så gott som allt på just abborren.

– Den är yrkesfiskets ryggrad i dag, säger Blom.

Siken är en bifångst för Blom. Likaså gäddan, mörten och braxen.

Framtidstro

Blom ser ljust på framtiden. Det finns färre fiskare så konkurrensen är inte lika hård längre.

Efterfrågan är större än utbudet.

– Och priserna är hyfsade jämfört med tidigare, säger Blom.

20 ton abborre

Blom har redan målet för nästa sommar uppsatt. Mellan 15 och 20 ton abborre hoppas han kunna dra upp.

Med en sådan fångst förväntar han sig kunna tjäna allt mellan 30 000 och 60 000 euro.

– Det beror på marknaden. Vissa vårar säger uppköparna stopp när det blivit för mycket abborrfiléer.

Därför säljer Blom också direkt till konsumenten, utan mellanhänder. Då får han också ett bättre pris för fisken.

Blom är dock lite oroad för abborrfiskets framtid. Oron har att göra med skarven.

– Skarven sprider på stimmen. Det krävs en otrolig prestation att få upp fisk. Det går åt mer bränsle och man måste sätta ut flera nät. Och det är inte ekologiskt.

Större inkomster för kustfisket

I Österbotten har antalet yrkesfiskare minskat med cirka fem procent under de senaste fem åren. Det blir ungefär 25 fiskare färre.

Guy Svanbäck på Österbottens fiskarförbund lägger skulden på sälen och skarven.

Men även om antalet yrkesfiskare minskat finns det ändå en framtidstro bland de som är kvar.

Enligt siffror från 2013 har kostnaderna för kustfisket minskat och nettoinkomsten gått upp.

– För de som är kvar inom näringen ser det relativt bra ut, säger Svanbäck.

Efterfrågan håller priset högt

Huvudorsaken till att det sett bättre ut för kustfisket de senaste åren är klar enligt Svanbäck.

– Efterfrågan är så pass mycket större än utbudet och då hålls priset på en högre nivå.

Utöver det har fiskarna börjat satsa på flera arter. Fisket har blivit mångsidigare.

Enligt statistiken är det strömmingen och siken som är de överlägset största inkomstkällorna för de österbottniska fiskarna. Men sikfångsten har minskat drastiskt sedan mitten av 90-talet.

Abborren är ryggraden

Fångsten av abborre, mört och braxen har å sin sida blivit större.

– Abborren har räddat fisket speciellt i Kvarken och utgör nu ryggraden för fiskarna här. När det gäller sikfångsten ser det nu ut som att botten är nådd och att vi får en liten uppgång igen, säger Svanbäck.

Det finns en framtidstro bland fiskarna i regionen. Österbottens fiskarförbund har intervjuat ett 40-tal fiskare.

– De ser relativt positivt på framtiden, säger Svanbäck.

Sälen avgörande för framtiden

Svanbäck vågar dock inte säga om de kommande åren kommer att vara goda eller dåliga för fiskerinäringen.

– Det beror långt på vilka möjligheter vi har att åtgärda sälproblematiken.

Östersjövikaren har varit fridlyst sen 1988 men sen dess har beståndet stadigt ökat. Enligt Naturresursinstitutet finns det över 20 000 östersjövikare i de finska haven.

I höst har det beviljats jaktlicens på 100 östersjövikare. I år är första året det beviljas jaktlicens på vikare.

Med jakten hoppas man kunna minska på de skador sälarna orsakar för yrkesfisket.

Lähde: Yle 14.9.2015