För ett år sedan trädde en ny lag om fiske i kraft, så att fiskeavgifterna blev enklare. Nu betalar man en enda fiskevårdsavgift. Men den summa som betalats in är mycket mindre än beräknat, och det finns risk för att många fiskevårdsåtgärder blir ogjorda.

En av orsakerna till att intäkterna är mindre än man hoppats är att 65 år fyllda fiskare inte behöver betala fiskevårdsavgift. Då den nya lagen förbereddes var arbetsgruppens förslag att alla över 18 år skulle betala avgiften. I det sista skedet av lagförberedelserna befriades ändå över 65-åringar från fiskevårdsavgiften, bland annat efter ivrigt lobbande från organisationer för sommarstugeägare.

– Fler och fler fyller 65 och behöver inte betala avgiften, och det är ju egentligen den åldersgrupp som har mest tid att syssla med fiske, säger fiskerimästare Paavo Suominen vid Egentliga Finlands NTM-Central.

I den nya lagen om fiske slog man ihop den gamla fiskevårdsavgiften och de länsbaserade spöfiskeavgifterna till en enda ny fiskevårdsavgift. Den nya fiskevårdsavgiften kostar 39 euro per år, vilket är betydligt mindre än de gamla avgifterna sammanlagt. Man tänkte att det skulle locka fler att betala avgiften.

De flesta äldre redo att betala avgiften

Den nya fiskevårdsavgiften beräknades enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning inbringa 10,6 miljoner euro årligen. I slutet av år 2016 kunde man konstatera att summan stannat vid 8,7 miljoner euro, närmare två miljoner lägre än beräknat.

– Vi föreslår att avgiftsskyldigheten utvidgas att gälla alla fiskare som fyllt 18 år, undantaget mete, pimpelfiske och fiske med strömmingshäckla (ett spö där det i reven har fästs krokar som hålls i rörelse i lodrät riktning. Red.anm), säger biträdande verksamhetsledare Vesa Karttunen vid Centralförbundet för Fiskerihushållning.

– Personligen anser jag att det skulle vara ett rättvist system, säger Suominen, för när man vid fiskeövervakning träffar äldre människor så tycker de flesta att de skulle kunna betala avgiften. Men det är en politisk fråga.

Med fiskevårdsinkomsterna finansieras bland annat restaurering av fiskevatten, utplantering av fiskyngel, fiskeövervakning och fiskerirådgivning.

– Fiskeövervakningen kommer inte att få fart som den skulle behöva, varken den övervakning som görs av fiskevattenägarna, av lokala fiskeövervakare eller av NTM-Centralen, säger Suominen.

Och om övervakningen blir sämre så följs bestämmelserna dåligt, och allt fler låter bli att betala fiskevårdsavgiften.

– I vår övervakning är det 5-10 % som inte betalar sin avgift, men jag har av en kollega i östra Finland hört att det på sina ställen kan vara mycket högre.

Källa: Yle 5.1.2017