Skyddsjakten tillåts från den 15 april till slutet av januari 2014 med en avskjutningskvot på 450 gråsälar för hela landskapet.
Kvoten är lika stor som i fjol. Då sköts bara 114 gråsälar.
– Det är omständligt att jaga säl. Man måste långt ut och det är inte många dagar i året som det är passligt jaktväder, säger Robin Juslin, jaktförvaltare på landskapsregeringen.

Den allmänna skyddsjakten på säl infördes 2007. Året därpå sköts 228 sälar och det är rekordsiffran hittills.
– Men sälbeståndet går bara uppåt och det gör intresset för säljakten också. I fjol sökte 682 personer om tillstånd. Många söker nog för säkerhets skull, ifall de skulle hinna. Folk har mycket annat att göra.

Källa: Nya Åland 27.3.2013