Hösten har varit katastrofal för nätfiskarnas del i Jakobstadstrakten. Vandringssiken gav inget i september och småsiken ger inte heller någon fångst. Sälarna far iväg med allt ur näten enligt fiskarna.

Fisket på vandringssik med fällor gav ingen utdelning för fiskaren Roland Semskar i Larsmo i höst och han övergick till nätfiske på småsik. Belöningen uteblev där också när sälarna far iväg med fångsten ur näten. Det finns sik enligt Roland Semskar men de blir mat åt sälarna. Avskjutning på säl borde tillåtas i stor omfattning och förbudet mot användning av sälproduker borde upphävas enligt honom.

Fiskarförbundet är bekymrat

Höstfisket på sik har av tradition varit viktigt för de österbottniska kustfiskarna. Den tiden verkar vara förbi och i höst har speciellt Jakobstadsfiskarna drabbats.

– Det verkar som om Jakobstadsregionen skulle ha drabbats fullt ut i höst av sälproblematiken, problemen har kanske varit lite mindre tidigare där än de som länge funnits i Kvarkenregionen, säger verksamhetsledare Guy Svanbäck vid Österbottens fiskarförbund

– Problem har funnits tidigare men det börjar bli lite väl häftigt, det tär på ekonomin, får man ingen fisk är det inte värt att fiska.

– Ökar problemen håller de inte ut i väldigt många år, då blir heltidsfisket enbart ett binäringsfiske.

Rolands Semskars dåliga dag

Torsdagen 20 oktober 2016 var ingen bra fiskedag för Roland Semskar i Larsmo. Han hade lagt ut 300 nät och dagsfångsten var 42 kg sik och nästan lika mycket simpor.

– Vi måste få en större jaktkvot och längre jakttid, gärna skottpeng också på säl. Skottpeng på säl tror jag är omöjligt men det fanns förr, säger Roland Semskar.

– Vi har en gråsälstam på 40 000 sälar i Östersjön, 10 000 kunde vara lagom.

Källa: Yle 21.10.2016