EU:n maatalousministerit pyrkivät kokouksessaan sopimaan Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2013. Ministerit pohtivat myös Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvoston on määrä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013. Tarkoituksena on vahvistaa suurimmat sallitut saaliit Itämeren silakka-, kilohaili-, turska- ja lohikannoille. Ehdotettujen saalisrajoitusten avulla pyritään varmistamaan, että kalastus on biologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla ja että ehdotetut saalisluvut kuvastavat ajantasaisia tieteellisiä lausuntoja.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta neuvoston tavoitteena on nk. osittainen yleisnäkemys, joka kattaisi komission rahastoa koskevasta ehdotuksesta mm. rahaston tavoitteet, varojen jaon periaatteet ja tukeen oikeuttavat toimenpiteet. Myöhemmin käsiteltäväksi jäisi esimerkiksi rahaston hallinto- ja valvontajärjestelmä.

Lähde: MMM 19.10.2012