FYFF rf fyller i år 40 år. Du hittar artiklar om förbundets historia samt intervjuer med personer som verkat inom förbundet via denna länk.

Trots värdefulla minnen kommer vi inte framåt genom att enbart fokusera på hur det var förr. Förutom de månatligen publicerade historie-artiklarna börjar FYFF rf publicera infosnuttar riktade till alla som har ett genuint intresse för inhemsk fisk och detta traditionsrika, men också ännu i denna dag unika och viktiga yrke.  Vad menas med aktörsspecifika kvoter? Varför är sälarna så stort problem? Hur många yrkesfiskare finns det i Finland? Under året besvarar vi dessa frågor om fiskerinäringen som en stor publik eventuellt funderar på.

Infosnuttar

Lindfors-6web Många former av yrkesfiske - Vad är ryssjefiske, vad gör egentligen en trålare? I januari månads infosnutt går vi igenom olika fiskeformer och -sätt.