Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf grundades år 1980. Förbundet har nu i 40 års tid fungerat som yrkesfiskarens och fiskerinäringens företrädare. Jubileumsåret till ära blickar vi bakåt och presenterar längs med hela året förbundets historia samt de personer som har varit med i förbundets verksamhet under olika skeden. Under fyra årtionden hinner mycket hända. Det framkallar många minnen och kan förutom en nostalgitripp också ge ett nytt perspektiv på den nuvarande verksamheten.

Vi publicerar också månatligen infosnuttar om yrkesfiske – du hittar dem under denna länk!


Ta kontakt

Vad vill du att vi berättar? Har du något trevligt minne eller någon fråga gällande förbundets historia? Ta kontakt och berätta det för oss med hjälp av blanketten här nedanför. Om du t.ex. har fotografier eller andra dokument, kan du skicka dem till adressen 40vuotta@sakl.fi.

Artiklar

Plock längs med åren: 1981 - År 1981 var förbundets första hela verksamhetsår. Det första året blev dramatiskt med flera stopp i strömmingsfisket. Kampen för ett bättre pris på industriströmmingen ledde till ett stopp i fisket i början av maj och på nytt i december.

Raimo Ihanders tal på förbundets 20-årsjubileum i Åbo 3.11.2000 - Raimo Ihander fungerade som medlem i förbundets styrelse 1980-1981, från och med 1.5.1981-31.8.1981 som tillfällig sekreterare, från och med 1.11.1981 som organisationssekreterare och från oktober 1991 som verksamhetsledare fram till 28.9.1992.

Plock längs med åren: 1980 - Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry grundades med fart de sista månaderna av året 1980.

Mirjam Öberg fungerade som det stiftande mötets ordförande - Mirjam Öberg från Åland fungerade som det stiftande mötets ordförande. Mötet hölls den 15 november 1980 i Taimi II:s mötesutrymmen på Trädgårdsgatan 21 i Åbo.