Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf grundades år 1980. Förbundet har nu i 40 års tid fungerat som yrkesfiskarens och fiskerinäringens företrädare. Jubileumsåret till ära blickar vi bakåt och presenterar längs med hela året förbundets historia samt de personer som har varit med i förbundets verksamhet under olika skeden. Under fyra årtionden hinner mycket hända. Det framkallar många minnen och kan förutom en nostalgitripp också ge ett nytt perspektiv på den nuvarande verksamheten.

Vi publicerar också månatligen infosnuttar om yrkesfiske – du hittar dem under denna länk!


Ta kontakt

Vad vill du att vi berättar? Har du något trevligt minne eller någon fråga gällande förbundets historia? Ta kontakt och berätta det för oss med hjälp av blanketten här nedanför. Om du t.ex. har fotografier eller andra dokument, kan du skicka dem till adressen 40vuotta@sakl.fi.

Artiklar

Plock längs med åren: 1991 - Verksamheten under 1991 följde rätt långt gamla mönster, prisförhandlingar gällande strömming och vassbuk och laxfiskefrågor. Marknadsläget var ytterst svårt och nya marknader söktes.

Plock längs med åren: 1990 - Priset på livsmedelsströmming hade redan slagits fast i slutet av föregående år, men förhandlingsprocessen gällande priset på foderströmming blev exceptionellt svår. Under vintern hade hela tio förhandlingsrundor förts.

Plock längs med åren: 1989 - Förhandlingarna om pris på strömming och vassbuk fördes för första gången på basen av den nya fiskeriinkomstlagen.

Plock längs med åren: 1988 - Fiskare Tom Vanne (1935-2012) började som förbundets ordförande i början av året. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet planerade att öppna en fiskeriteknisk forskningsstation vid kusten. För att få fart på den regionala verksamheten i Österbotten arrangerades förbundets vårmöte denna gång i Vasa.

Vesa Reilimo: Så här minns jag det - Yrkesfiskare, ekonom Vesa Reilimo (78), utövade ryssjefiske efter strömming och kustfiske i Kakskerta (Hinttinen) i Åbo, Finlands Yrkesfiskarförbunds första ordförande 1980 - 87.

Plock längs med åren:1987 - Ett utkast till ett nytt fiskeriinkomstsystem diskuterades i flera repriser under året. Förbundets ekonomi och det att medlemsavgifter lämnades obetalda skapade ånyo oro.

Plock längs med åren: 1986 - Centrala områden i verksamheten under 1986 var priset på strömming, regleringen av laxfisket och åstadkommandet av ett nytt fiskeriinkomstsystem.

Plock längs med åren: 1985 - Prisstödsfrågorna stod förstås igen på agendan. I oktober beslöts att förbundet äntligen skaffar ett eget kontor på Universitetsgatan 11 i Åbo. En tidsbild från 1985 ger Yle2:s dokument Perämeren pientroolarit.

Plock längs med åren: 1984 - Bekanta frågor, laxkommittén fick sitt arbete klar, torsken kommer att minska, rättegång mot Vuorikemia...

Plock längs med åren: 1983 - Strömmingsfiskarna samlades redan 7 januari till ett allmänt möte där över 50 fiskare deltog. Mötet gällde igen en gång prisstödet på fisk. Uppköparna hade meddelat att prisstödsmedlen är otillräckliga och speciellt vissa företag var ovilliga att sköta om förmedlingen av den statliga prisstödsandelen till fiskarna.

Plock längs med åren: 1982 - Medicinalstyrelsen publicerade i slutet av år 1981 ett pressmeddelande där konstaterades att en betydande delar av Bottenviken och Bottenhavet är förorenade av kvicksilver. Frågan ledde till diskussioner i styrelsen och krav på att förbundet måste bevaka frågan.

Plock längs med åren: 1981 - År 1981 var förbundets första hela verksamhetsår. Det första året blev dramatiskt med flera stopp i strömmingsfisket. Kampen för ett bättre pris på industriströmmingen ledde till ett stopp i fisket i början av maj och på nytt i december.

Raimo Ihanders tal på förbundets 20-årsjubileum i Åbo 3.11.2000 - Raimo Ihander fungerade som medlem i förbundets styrelse 1980-1981, från och med 1.5.1981-31.8.1981 som tillfällig sekreterare, från och med 1.11.1981 som organisationssekreterare och från oktober 1991 som verksamhetsledare fram till 28.9.1992.

Plock längs med åren: 1980 - Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry grundades med fart de sista månaderna av året 1980.

Mirjam Öberg fungerade som det stiftande mötets ordförande - Mirjam Öberg från Åland fungerade som det stiftande mötets ordförande. Mötet hölls den 15 november 1980 i Taimi II:s mötesutrymmen på Trädgårdsgatan 21 i Åbo.