Kaupallisen kalastajan määritelmään esitetään muutosta

Hallitus esittää, että kalastuslain ja kalastuksen tukilainsäädännössä olevaa määritelmää kaupallisesta kalastajasta muutetaan, jotta voidaan välttää vuoden vaihteessa voimaan tulleen arvonlisäverolain muutoksen epätoivotut vaikutukset kaupalliseen kalastukseen ja kotimaisen kalan saatavuuteen. Kaupalliset kalastajat on kalastuslaissa jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat päätoimisemmin kalastavat ja toiseen ryhmään sivutoimisesti kalastavat kalastajat. Vuoden vaihteessa voimaantullut arvonlisäverolain verovelvollisuusrajaa koskeva muutos nosti […]

Silakkaa viisi ja muuta kotimaista kalaa kaksi kertaa enemmän ruokapöytään – onko tavoite edes mahdollista?

Miljoonien kilojen silakkasaaliista vain kolme, neljä prosenttia syödään Suomessa. Troolari Hanne on kiinnittynyt Reposaaren kalasataman laituriin lajittelulaitoksen viereen. Selkämereltä nostettu 50 tonnin saalis imetään ruumasta kohti lajittelua heti aamutuimaan. Pimeä helmikuun aamu valkenee ja kymmeneen mennessä kalat on käsitelty. Lajittelukoneen kuljetin nostaa silakat pois altaasta, jonne ne purkautuvat laitoksen vastaanottosiiloista. Pienet silakat päätyvät teollisuuskalaksi eli […]

Ensi viikolla

26.2. MMM:n lausuntopyyntö Saimaan kalastusrajoituksista, linkki https://mmm.fi/-/saimaan-kalastusrajoitusaluetta-halutaan-laajentaa-asetus-kalastusrajoituksista-lausunnolla

Sverige: Gråsälen kan bidra till minskning av gädda i skärgården

Längs Sveriges Östersjökust har antalet gäddor minskat med över 90 procent i provfisken under 2000-talet. I sitt examensarbete vid SLU visar Rebecka Svensson att gäddornas nedgång har skett i samband med ökande lokal förekomst av gråsäl. Dietanalyser bekräftar att gäddan är en viktig del av sälens föda i skärgården, och att den ökande sälstammen kan […]

Kuluttajatutkimus: ahventa, kuhaa ja siikaa halutaan enemmän lautasille

Pro Kala ry on teettänyt suomalaisten kalan käyttöä selvittäviä kuluttajatutkimuksia jo kymmenen vuoden ajan. Uusin kuluttajatutkimus kertoo, että kalan syönti on edelleen lähes koko kansan juttu: 92 prosenttia suomalaisista syö kalaa. Siinä, kuinka usein kalaa syödään, olisi monella kuitenkin parantamisen varaa. Vain noin kolmannes kertoo syövänsä kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa eli suositusten mukaan. – […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 15.2. Pro Kalan markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous 16.2. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 256/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+256/2020 17.2. Tukala -hankkeen ohjausryhmän kokous 19.2. SAKL:n hallituksen kokous, katso lähemmin tiedotteet

Kalan ulkomaankauppa, marraskuu 2020 (ennakko)

– Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita marraskuussa 2020 noin 7,3 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 18,3 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä pieneni edellisvuoden marraskuuhun verrattuna noin 1,2 miljoonalla kilolla, viennin arvon kasvaessa 1,2 miljoonalla eurolla. – Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 7,1 miljoonaa kiloa, arvoltaan 18 miljoonaa euroa. Viennin määrä oli miljoona kiloa suurempi kuin […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 9.2. Kansallinen kalakeittopäivä, lisätietoja https://www.prokala.fi/kalakeittopaiva/ 9.2. Tahkoluodon merituulipuiston YVA-menettelyn seurantaryhmän kokous 10.2. Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian arvioinnin työpaja 11.2. Karpolar -hankkeen ohjausryhmän kokous

Elintarvikelain kokonaisuudistus eduskuntaan

Hallitus on 4.2.2021 antanut esityksen uudeksi elintarvikelaiksi osana elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikelainsäädäntöä ja elintarvikevalvontaa sekä tehostaa elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Uusi elintarvikelaki toteuttaa osaltaan EU:n elintarvikelainsäädäntöön periaatetta, jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että toiminta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. – Toimijoille annetaan nyt lisää vapautta ja samalla […]