MMM:n päätös kilohailisaaliita koskeva joustomekanismin soveltamisesta vuonna 2021

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö päättää vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole kiintiötä, […]

Luonnonvarakeskukselle uusi johtokunta

Valtioneuvosto on tänään 26.11.2020 asettanut Luonnonvarakeskukselle uuden johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2023. Johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Tuomas Salusjärvi Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta BSAG-säätiöstä. Luonnonvarakeskuksen johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskuksen johtokunta päättää viraston talousarvioehdotuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä pääjohtajan sijaisista.  […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla agendalla muun muassa: 23.11. Suomen ympäristökeskus SYKE 25 vuotta -juhlaseminaari (hybriidi) 26.11. Kalaviikko-toimikunnan kokous 27.11. MMM:n lausuntopyyntö. kotimaisen kalan edistämisohjelma, viimeinen jättöpäivä, linkki https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1a52e394-44df-490a-b064-c71b31bf992b

Kalan kulutus 2019

Pääkohdat Suomalaiset kuluttivat kotimaista kalaa kolme ja puoli kiloa ja tuontikalaa lähes kymmenen kiloa asukasta kohti vuonna 2019. Kotimaisen kalan kulutus on laskettu filepainona ja tuontikalan kulutus osin tuotepainona. Kotimaisista lajeista eniten kulutettiin kasvatettua kirjolohta (1,3 kiloa) ja ulkomaisista lajeista kasvatettua lohta (3,5 kiloa). Tuontilohen kulutus oli sama kuin vuonna 2018. Kotimaisista luonnonkaloista eniten syötiin […]

Silakkaa ja särkeä ei osata syödä – uusi tutkimus kaupunkilaisten kalansyönnistä

Alihyödynnettyjä kaloja, kuten silakkaa ja särkeä, syödään nykyään vähän. Parhaiten suomalaisille maistuu tuontikala, vaikka kotimaisuutta arvostetaan. Uudessa kyselytutkimuksessa selvitettiin, miksi kaupunkilaiset valitsevat tai jättävät valitsematta kotimaista villikalaa lautasilleen. Useiden tutkimusten mukaan suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa. Tämä halu ei kuitenkaan aina realisoidu ostopäätöksissä. Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tuore kyselytutkimus suomalaisten kuluttajien kalankäytöstä kertoo, […]

Jalosteisiin käytetyn kalan määrä väheni hieman vuonna 2019

Vuonna 2019 jalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 45 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja lähes 31 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua. Kokonaismäärä, 76 miljoonaa kiloa, oli noin kolme miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2017. Kotimaisen kalan määrä pieneni kuusi miljoonaa kiloa ja ulkomaita tuodun kalan määrä kasvoi kaksi miljoonaa kiloa vuoteen 2017 verrattuna. – Muutos johtui lähinnä tilastointitavan […]

Ensi viikolla

16.11. Kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta (Teams) 20.11. Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n päätökseksi Suomen vuoden 2021 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Sälbestånden i Östersjön har ökat i jämn takt

Vid flyginventeringen av gråsäl i Östersjön 2020 noterades drygt 40 000 gråsälar. Av dessa befann sig knappt 17 000 i Finlands havsområde. Vid inventeringstiden uppskattades att cirka 13 300 vikare befann sig på isarna i Bottenviken. Antalet gråsälar som observerats vid inventeringarna har i många år uppgått till cirka 30 000 individer, men nu har resultatet varit cirka 40 000 […]

Ruokavirasto aloittaa tehostetut koronavirustestaukset turkistarhoilla

Ruokavirasto käynnistää minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset tällä viikolla. Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on ollut laajoja koronavirusepidemioita, joihin on liittynyt ihmisten tartuntoja. Suomessa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja turkistarhojen eläimissä. Tartuntojen estämiseksi on tärkeää, että turkistarhoilla noudatetaan tiukkoja hygienia- ja turvatoimia. Meneillään olevan koronaviruspandemian aiheuttaja, SARS-CoV-2-virus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan. Minkeistä ja […]

Kalan ulkomaankauppa, elokuu 2020 (ennakko)

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita elokuussa 2020 noin 3,1 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 8,4 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä laski edellisvuoden elokuuhun vain vähän; noin 0,17 miljoonalla kilolla. Viennin arvo laski samaan aikaan 2,4 miljoonalla eurolla. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 2,8 miljoonaa kiloa, arvoltaan 7,9 milj. euroa. Viennin määrä oli 0,2 miljoonaa kiloa alhaisempi […]