Ammattikalastaja näytti koululaisille, mistä ruoka tulee – ”Nämä ovat parhaimpia hetkiä”

Kourujärven koulun neljäsluokkalaiset pääsivät tutustumaan kalastajan ammattiin Raumalla. Kalastaja Jarno Aaltonen nostaa hauen pöydältä ja viiltää fileerausveitsellä vatsan auki. Rauman satamaan kokoontuneet Kourujärven koulun neljäsluokkalaiset saavat nähdä, mitä hauki on syönyt. Aaltonen esittelee kalan sisälmykset yksitellen, osa koululaisista yökkäilee. Kyse on Kalaherkut haltuun -hankkeesta, jossa koululaiset tutustuvat lähikalaan ja sen käyttöön elintarvikkeena. Mukana yhteistyössä ovat Porin Kuninkaanhaan […]

Ely-keskus kielsi Rauman sataman pengertien rakentamisen merimetson takia

Rauman kaupunki ja satamayritys harkitsevat, aikovatko valittaa ely-keskuksen päätöksestä. Varsinais-Suomen ely-keskus on kieltänyt pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa. Ely-keskuksen mukaan tiehankkeen toteutus rikkoo luonnonsuojelulakia. Suunniteltu tie hävittäisi merimetsojen ja harmaahaikaroiden pesiä ja häiritsisi jäljelle jäävillä pesillä tapahtuvaa pesintää. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Rauman kaupungille ja Rauman Satama Oy:lle luvan pengertien rakentamiseen meriteollisuuspuiston telakan ja Vähä sekä Iso […]

Fiskevårdsavgiften 2020

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro. De pengar som Forststyrelsen får in genom fiskevårdsavgifterna går dessutom till ett gott ändamål, nämligen till skötseln av fiskevattnen och fiskbestånden och till främjande av fiske bland unga. Enligt lagen om fiske (79 §) ska alla som bedriver […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 10.12. TUKALA -hankkeen ohjausryhmän kokous (KJ) 10.12. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n päätökseksi Suomen vuoden 2020 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken 11.12. Meri- ja kalatalousverkoston työryhmän kokous (KJ) 13.12. Tapaaminen innovaatio-ohjelmien jatkosta, MMM (KJ) 23.12.2019-5.1.2020 Liiton toimisto suljettu

Setälän blogi: Kalatalouspolitiikan tavoitteena alkutuotannon kehittäminen

Suomen kalatalouspolitiikan strategisena tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Erityisenä painopisteenä on ollut kotimaisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen. Miten tässä tavoitteessa on tähän mennessä onnistuttu? Vesiviljelyn kasvuun tarvitaan pelisääntöjä Kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittäminen ei ole helpoimpia tehtäviä, koska alan ulkopuolisilla tekijöillä on suuri vaikutus kalatalouteen. Erityisesti […]

Krismöte i Simrishamn

Krismöte i Simirishamn som reaktion på beslutet om stopp för sillfiske i södra Östersjön 2020 Under torsdagen samlades fiskare och representanter för beredningsindustrin i Simrishamn till ett krismöte. Nästa år blir det stopp även för sillfisket i södra Östersjön. Förbudet mot att fiska sill i södra Östersjön gäller från maj till augusti nästa år. Förbudet, som […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 5.12. EU17 kalatalousjaosto 10.12. TUKALA -hankkeen ohjausryhmän kokous 10.12. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n päätökseksi Suomen vuoden 2020 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken 11.12. Meri- ja kalatalousverkoston työryhmän kokous 23.12.2019-5.1.2020 Liiton toimisto suljettu

Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset Luvian kalankasvattamosta

Mökkiläisiä on hiertänyt erityisesti lupa kalojen talvisäilytykseen Iso-Lampoorin niemen edustalla hyvin lähellä asutusta. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt kaikki Luvian kalankasvattamon toimintalupaa koskevat valitukset. Offshore Fish Finland Oy sai viime vuoden kesällä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta määräaikaisen luvan kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa Eurajoen merialueella Luvian edustalla. Lupa sallii myös kalojen talvisäilytyksen Iso-Lampoorin niemen edustalla varsin lähellä asutusta, mikä on herättänyt kiivasta […]

”Suomeen tarvitaan lisää kirjolohen kasvatuslupia”

Vuoden suurin elintarviketeollisuuden investointi on tehty Kalaneuvoksen tehtaalle Sastamalaan. Kotimainen kalanjalostus on keskittynyt kahden suuren perheyrityksen ympärille. Oululainen Hätälä ja Hukkasen suvun Kalaneuvos Sastamalassa tuottavat suurimman osan kuluttajille päätyvistä kalajalosteista. Markkinoilla on myös ulkomaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden tuotteita. Luonnonvarakeskuksen tuoreen tilaston mukaan kalan kulutus(siirryt toiseen palveluun) laski vuonna 2018 hieman. Tilastojen mukaan kotimaisista kaloista eniten, 1,2 kiloa […]

Pohjois-Suomen erityisperusteisia kalastusoikeuksia ja lohiregaalia koskeva selvitys julkaistu

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut selvityksen Pohjois-Suomen erityisperusteisista kalastusoikeuksista ja lohiregaalista. Selvityksen päätavoitteena on kartoittaa sitä, mikä on lohiregaalin ja erityisesti koskitilojen kalastusoikeuksien käytön oikeudellinen tilanne tänä päivänä, ja arvioida eduskunnan kannan mukaisesti sitä, tarvitaanko uusia linjauksia ja niiden edellyt­tämiä muutoksia lainsäädäntöön. Selvitys käsittelee sitä, mitä valtion lohiregaalilla tarkoitetaan nykyajassa ja mitä vaikutuksia lohiregaalista luopumisella […]