Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 19.10. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, HE 154/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisestahttps://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+154/2021 20.10. Tukala- ja Blue Products innovaatio-ohjelmien johtoryhmien yhteiskokous, Vaasa ja Teams 21.10. EMKVR 2021-27 valmisteluryhmän kokous 22.10. Toimisto suljettu 22.10. Eduskunnan maatalousjaosto, kuuleminen, kirjallinen lausunto, valtion talousarvio vuodelle 2022 (kalatalouden osalta)

Svenska yrkesfiskare: ”Det här är en dödsstöt”

Nästa års minskade fiskekvoter i Östersjön väntas slå ut ett 100-tal yrkesverksamma fiskare. ”En dödsstöt” säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO). ”För det lokala fisket i Östersjön är det här en dödsstöt”. De nya kvoterna som har beslutats gemensamt av EU-länderna innebär ett fiskestopp på torsk i hela Östersjön och på sill i […]

Maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat Itämeren kalastuskiintiöistä

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 11.-12. lokakuuta. Kokouksen asialistalla on keskustelut mm. EU:n ilmastotoimien 55-valmiuspaketista, metsästrategiasta ja CAP-strategiasuunnitelmien laadinnasta. Lisäksi ministereiden on tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2022. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Maatalousministerit käyvät keskustelun komission ehdottamasta ilmastotoimien 55-valmiuspaketista ja erityisesti sen maatalous- ja metsänäkökohdista. Keskustelu keskittyy valmiuspaketin LULUCF- ja […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 11.-12.10. EU:n kalastusneuvosto, Itämeren kalastusmahdollisuudet 2022 12.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, valtion talousarvio vuodelle 2022 (kalatalouden osalta), https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+146/2021 13.10. Luken tilastojen asiakaskuuleminen 14.10. Saimaannorpan suojelutyöryhmän, seurantaryhmän kokous

Kalatalouden paikallisten toimintaryhmien hakumenettely kaudelle 2021-2027 on avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut hakumenettelyn Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kalatalouden paikallisiksi toimintaryhmiksi eli kalaleadereiksi. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valintakomitean toteuttamaan paikallisten toimintaryhmien ja paikallisten kehittämisstrategioiden valinnan. Valintakomitea antaa palautetta strategioista hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat voivat täydentää hakemustaan annetun palautteen perusteella. Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi viimeistään 2.11.2020 klo 16.15. Lisätietoa: Päätös hakumenettelyn […]

Ahvenanmaalla löytyi jälleen lohikalojen IHN-tautia

Lohikalojen IHN-tautia on löytynyt Ahvenanmaalla uuden pitopaikan kirjolohista alle 10 kilometrin päässä edellisistä tartuntapaikoista. Tartunta varmistui valvontavyöhykkeellä sijaitsevassa pitopaikassa otetuista seurantanäytteistä. Tapauksen vuoksi Ruokavirasto muuttaa aiemmin perustettua vyöhykettä. Taudin hävittäminen kolmessa aiemmassa tartuntapaikassa on edennyt hyvin. IHN-tauti on viruksen aiheuttama vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti (infectious haematopoietic necrosis), joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti. Ahvenanmaalle IHN-tautia aiheuttava […]

Kalan ulkomaankauppa, heinäkuu 2021 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen heinäkuussa 2021 noin 33 miljoonan euron arvosta; noin 6,3 miljoonaa kiloa. Tästä vajaat 0,9 miljoonaa kiloa oli Suomen kautta edelleen muualle Eurooppaan vietyä tuoretta kokonaista lohta. Suomeen tuodusta lohesta jäi heinäkuussa maahan 1,8 miljoonaa kiloa. Tuonnin arvo laski 1,8 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän laskiessa 15 prosentilla. Norjan osuus […]

Strömmingsjuryn belönade årets bästa strömmingsprodukter

På traditionellt vis sammanträdde Strömmingsjuryn på Strömmingsmarknadens invigningsdag och belönade årets bästa strömmingsprodukter. Strömmingsmarknaden har firats sedan 1743 och äger rum på Salutorget fram till den 9 oktober. Strömmingsjuryn har verkat med varierande medlemmar sedan 1970-talet. Juryn väljer årligen ut de tre bästa produkterna bland utbudet på Strömmingsmarknaden i kategorierna ”Årets kryddfisk” och ”Årets strömmingsöverraskning”. […]

Trålfiske av siklöja stoppas i Sverige

Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med måndag den 4 oktober 2021. Årets begränsande mängd om 454 ton siklöja i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med måndagen den 4 oktober. Detta innebär att […]

Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinnat huhti-kesäkuu 2021

Silakan kokonaishinta (0,21 €/kg) laski hieman verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen (0,23 €/kg). Elintarvikesilakan kilohinta oli 0,27 € Rehuksi käytettävän teollisuussilakan hinta pysyi samana kuin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja oli 0,19 €/kg). Silakan hinnat olivat samaa suuruusluokkaa kuin toisella vuosineljänneksellä 2020 Kilohailin hinta (0,18 €/kg) laski hieman verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen (0,19 €/kg). […]