Ensi viikolla

Ensi viikolla agendalla muun muassa: 22.10. Merimetsotyöryhmän viimeinen kokous (KJ) 23.10. LVM:n lausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä 24.10. MMM:n järjestämä kokous innovaatio-ohjelman mahdollisesta jatkosta (KJ) 24.10. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, kuuleminen, HE 52/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (KJ) […]

Siklöja och gös var insjöarnas mest värdefulla fångstarter

De kommersiella insjöfiskarnas fångst uppgick till 5,2 miljoner kilo under 2018. År 2017 uppgick fångsten till 6,5 miljoner kilo. Minskningen i fångsten berodde främst på nedgången i mängden siklöja som fångades med not. Kräftfångsten var något under 600 000 kräftor, av vilket så gott som alla var signalkräftor. Värdet på fångsten uppgick till 14,7 miljoner […]

DFPO: Kvoter 2019, et sort kapitel i Østersøens historie

Aftalen er ganske simpelt en spand koldt vand i hovedet på de danske fiskere.Sådan lyder det fra Danmarks Fiskeriforening, efter EU’s fiskeriministre sent mandag landede en aftale om næste års kvoter i Østersøen. En aftale, som skuffer fiskeriet og vil få store konsekvenser: – Aftalen rammer dansk fiskeri og lokalsamfundene omkring de små havne urimeligt […]

EU:n neuvosto päätti turskankalastuksen lopettamisesta valtaosalla Itämerta

EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2020 Luxemburgissa 14. lokakuuta järjestetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Suomi johti erittäin vaativia kiintiöneuvotteluita EU:n neuvoston puheenjohtajana. Ministeri Jari Leppä on tyytyväinen kokonaisratkaisuun. ”Itämeren turskakannat ja silakkakanta eteläisellä Itämerellä ovat erittäin heikossa tilassa. Jouduimme siksi tekemään välttämättömät päätökset kalastuskiintiöiden leikkaamisesta ja itäiseen turskaan kohdistuvan kalastuksen lopettamisesta. Samalla huolehdimme siitä, että jäsenmailla on […]

EU:n maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat kalastuskiintiöistä

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina 14.-15. lokakuuta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla. Ministerit keskustelevat erityisesti Itämeren kalastuskiintiöistä. Neuvostossa pyritään poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Kiintiöpäätöksessä tulee saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan keskeiset tavoitteet, joilla varmistetaan kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Tilanne on haastava. Erityisesti turskakannat ovat monista tekijöistä johtuen heikossa kunnossa, mistä johtuen […]

Danish gov’t invites debate on future of Baltic cod stock

The Danish minister of fisheries, Mogens Jensen, has stated that he will discuss the future framework of Baltic fishing with fishery organizations and other stakeholders this fall, in light of the critical situation for Baltic cod and herring stocks. If successful, the plan is that the fishery framework will be in place by next summer. ”We […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 14.-15.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Luxemburg. Kalastusmahdollisuudet 2020. 14.10. Toimijakohtaisten kiintiöiden haku vuodelle 2020 avataan. Lisätietoja 14.10. SAKL:n verkkosivuilla. 18.10. MSC/ Client Action Plan, täydentäminen 22.10. Merimetsotyöryhmän viimeinen kokous (KJ) 23.10. LVM:n ausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä 24.10. MMM:n järjestämä kokous innovaatio-ohjelman mahdollisesta jatkosta (KJ)

Suomi on saavuttanut kaikki sille asetetut EMKR-välitavoitteet

Välitavoitteet koskivat EMKR-hankkeille maksetun rahoituksen määrää sekä tuettujen hankkeiden lukumäärää. Suomi on yksi harvoja maita, joka saavutti kaikki välitavoitteet. Suomi saa tavoitteiden saavuttamisen vuoksi käyttöön niihin sidotun rahoitusosuuden. Kyse ei ole siis lisärahoituksesta, vaan välitavoitteiden saavuttamiseen sidotusta rahoitusosuudesta. Käyttöön vapautunut EU:n rahoitusosuus on 4,5 miljoonaa euroa. Suomella on nyt virallisesti käytössä yhteensä yli 8 miljoonaa […]

Dronet avuksi ELY-keskuksen työssä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa siirryttiin elokuussa uuteen aikaan, kun viraston käyttöön hankittiin kolme kappaletta DJI Phantom 4-koptereita. Näitä miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja tullaan käyttämään näillä näkymin maatalouden valvontayksikön, vesiyksikön sekä kalatalousyksikön tehtävissä. Kevään aikana on koulutettu myös 10 lennättäjää, jotka toimivat koptereiden käyttäjinä. Lennättäjien koulutus todettiin heti alussa tärkeäksi tiukkojen ilmailulakisäädösten johdosta. Kalatalousyksikkö tulee käyttämään droneja luvattomien […]