Fiskerirådet beslöt om fiskekvoter för år 2020

EU:s fiskeriråd nådde 14-15.10 politiskt samförstånd om fiskekvoterna för år 2020. Fiskekvoter år 2020 (inom parentes i jämförelse med år 2019): Bottniska vikens strömming, 65 108 ton, Finland 53 306 ton (-27 %) Huvudbassängens, Skärgårdshavets och Finska vikens strömming 153 384 ton, Finland 33 637 ton (-10 %) Vassbuk, 210 147 ton, Finland 10 852 ton (-22 %) Torsk östra, 2 000 […]

Komissio antoi esityksensä vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on tänään tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2020. Komission esitys kiintiöistä on seuraava: Turska, läntinen: 3 065 tonnia, Suomi 26 tonnia (-68 %) Turska, itäinen: 0 tonnia, ainoastaan sivusaalista varten, ei kohdennettua kalastusta Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-27 %) Keskinen silakka: 153 384 tonnia, Suomi 33 637 tonnia (-10 %) Kilohaili: 203 027 tonnia, […]

Hallitusohjelman ammattikalastusta koskevat kirjaukset toteutettava pikaisesti!

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on ansiokkaasti huomioitu myös kalastuselinkeino, ammattikalastajien vaikea tilanne sekä kotimaisen kalan tarjonnan turvaaminen kuluttajille. Elinkeinon ahdinkoa helpottavilla toimilla on kuitenkin kiire ja nyt tarvitaan nopeita päätöksiä.  Kotimaista kalaa ei tällä hetkellä saada tarpeeksi markkinoille ja kalan tuonti on koko ajan kasvanut. Tällä hetkellä peräti 80 prosenttia Suomessa kulutetusta kalasta on tuotua ja […]

Förbundsstyrelsens sommarmöte 16.-17.8.2019 i Helsingfors

Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 16-17.8.2019 i Helsingfors På ärendelistan bland annat följande: Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 1/2019 Styrelsens konstituering Fiskekvoterna 2020 och förbud mot riktat fiske efter torsk 2019 Regeringen Rinnes regeringsprogram, punkter som berör fiske Ärenden som berör säl Nationella skarvarbetsgruppen EHFF 2021-27, förordning och beredning av Finlands operativa […]

SAKL lausui hallia ja norppaa koskevista MMM:n metsästysasetusluonnoksista

Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) on antanut lausuntonsa hallia ja norppaa koskevista MMM:n metsästysasetusluonnoksista. Lausunnoissa todetaan muun muassa seuraavaa. Hylje ja kalastuselinkeino Hylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Hylkeiden vaikutus näkyy kuluttajille kaupan kalatiskien kotimaisen kalan kapeassa valikoimassa. Hylkeiden aiheuttama haitta on kalastus- ja kalankasvatuselinkeinolle niin vakava, että kannan kokoa olisi […]