EU:n kalastusneuvosto päätti vuoden 2022 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 11.-12.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2022 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2022 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2021): Pohjanlahden silakka, 111 345 tonnia, Suomi 91 287 tonnia (-5 %)Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 53 653, Suomi 11 766 tonnia (-45 %)Kilohaili, 251 943 tonnia, Suomi 13 010 tonnia (+13 %)Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 […]

ICES antoi neuvonsa lohesta

ICES on antanut neuvonsa pääaltaan ja Pohjanlahden lohesta sekä Suomenlahden lohesta vuodeksi 2022. Pääaltaan ja Pohjanlahden lohiICES neuvon mukaan saalis tulisi olla nolla (0) merikalastuksessa (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus). ICES neuvona on kuitenkin, että saalis (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus) Pohjanlahdella ja Ahvenanmerellä voisi olla enintään 75 000 lohta. Suomenlahden lohiKaupallinen saalis ei saisi ylittää […]

Päivitetty: Muistutus: 15.9. alkaen keskiseltä kiintiöalueelta pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä). Kalastuselinkeino päätti MSC-sertifikaatin omaehtoisesta pidättämisestä ICES:n neuvonannon (toukokuu 2021) perusteella. Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla. Keskinen silakkakanta on kuitenkin edelleen vuosittaisten MSC-arviointien piirissä (seuraava loppuvuodesta 2021). Pohjanlahden silakka ja […]

Julkilausuma: Suomen Ammattikalastajaliitto huolissan kotimaisen kalan tarjonnasta

Julkilausuma SAKL:n hallituksen kesäkokous Turussa 2.–3.9.2021 Suomen Ammattikalastajaliitto huolissan kotimaisen kalan tarjonnasta Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontui 2.-3.9.2021 jokavuotiseen kesäkokoukseensa keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. Hallitus on huolissaan kotimaisen kalan tarjonnasta, joka ei näytä elpyvän. Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kotimaisen kalan tarjonnan lisäämiseen. Keskeisenä työkaluna on kotimaisen kalan edistämisohjelma, missä tavoitteena on, että kotimaisen kalan […]

Keskisen silakan MSC-sertifikaatin omaehtoinen keskeytys (self-suspension)

ICES antoi toukokuun lopulla uudet arvionsa Itämeren kalakannoista. Sertifiointilaitos Lloyd’s totesi 5.6.2021, ettei keskinen silakkakanta enää täytä kutubiomassan (365 448 t) koon osalta MSC:n asettamia kriteereitä. Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä). Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei […]

Styrelsens sommarmöte 2-3.9 i Åbo

Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 2-3.9 i Åbo. På ärendelistan bland annat följande: Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 1/2021 Styrelsens konstituering Fångst- och kvotsituationen 2021 samt fiskekvoter 2021 Aktörsspecifika kvotsystemet Naturresursinstitutets utvärdering hösten 2021 fortsatta åtgärder och möjliga lagförändringar 2022 EHFFF 2021-27 nationella EHFFF-lagen och -förordningen program för befrämjande av inhemsk fisk […]

Itämeren norpan metsästystä tehostettava

SAKL lausui 13.7. MMM:n asetusluonnoksesta koskien itämeren norpan metsästystä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2021-2022. SAKL toteaa lausunnossaan muun muassa, että hylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Jos ei hyljeongelmaan saada kestävää ratkaisua, ovat suunnitelmat kotimaisen luonnonkalan lisäämiseksi (Marinin hallitusohjelmassa oleva kotimaisen kalan edistämisohjelma) lähinnä tyhjää puhetta pyydetyn merikalan osalta. […]

Pohjanlahden silakkakiintiö suurenee

EU:n kalastusneuvosto päätti 28.6. uudesta Pohjanlahtea koskevasta silakkakiintiöstä. Silakkakiintiö suurenee huomattavasti. Uusi kiintiö perustuu ICES:n toukokuussa antamaan tieteelliseen neuvonantoon. Uusi kiintiö ICES osa-alueille 30-31 on 117 485 tonnia (+81 %), josta Suomen osuus on 96 321 tonnia ja Ruotsin 21 164 tonnia. Päätös astuu voimaan 1.7.2021. Suomen kokonaissaalis alueella on tällä hetkellä noin 42 000 tonnia (28.6.). Lähde: Euroopan […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2022

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2022 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2022. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2021. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 86 729 – 111 714 tonnia, pistearvo 111 345 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 52 443 – 87 581 […]