Förbundsstyrelsens möte 19.2

Förbundsstyrelsens möte arrangeras 19.2 som Teams-möte. På ärendelistan bland annat följande frågor. Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 2/2020 Stadgeenligt årsmöte 2021 bokslut 2020 verksamhetsplan och budget 2021, medlemsavgifter 2022 årsmötesarrangemang Organisationens tillstånd 2021 den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2021, medlemsavgifter 2020, möjliga medlemsärenden beviljande av verksamhetsstöd på basen av ansökningar förbundets 40+1-årsjubileum Fiskekvoter […]

SAKL: Merimetson aiheuttamat vahingot korvattava!

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta on ollut lausunnolla. Lausuntoaika päättyi 4.11. Esitys ei esitä merimetsovahinkojen korvaamista. Merimetsojen kokonaismäärän Suomessa yksilöinä arvioidaan olevan pesäpoikasaikaan heinäkuussa noin 120 000. Merimetso syö 350–500 grammaa kalaa/ päivä (lähde: Merimetsotyöryhmä 2019). Nykyinen suuri Suomessa oleileva merimetsokanta ei SAKL:n mielestä enää vastaa olosuhteissamme sosiaalisesti, ekologisesti ja […]

Kalastusneuvosto päätti vuoden 2021 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 19.-20.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2021 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2021 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2020): Pohjanlahden silakka, 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-/+ 0 %) Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 97 551, Suomi 21 393 tonnia (-36 %) Kilohaili, 222 958 tonnia, Suomi 11 513 tonnia (+6 %) Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 tonnia […]

Förbundets jubileumsfest flyttats med ett år

Finlands Yrkesfiskarförbunds styrelse har beslutat flytta den till hösten planerade 40-årsfesten (Helsingfors 20.11.2020) med ett år. Coronaepidemin är orsaken till den nya tidpunkten. Förbundet återkommer senare närmare till festens tidpunkt och program.

Komissio antoi esityksensä vuoden 2021 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on 28.8. tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2021. Komission esitys kiintiöistä on seuraava (suluissa vertailu vuoden 2020 alkuperäiseen kiintiöön): Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (0 %) Keskinen silakka: 97 551 tonnia, Suomi 21 393 tonnia (-36,4 %) Kilohaili: 210 147 tonnia, Suomi 10 851 tonnia (0 %) Turska, läntinen: 3 395 tonnia, Suomi […]

Sahlstén jatkaa liiton puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous pidettiin 13.8. Tampereella. Vuosikokous valitsi yksimielisesti ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Uusi hallitus valitsi myöhemmin ammattikalastaja Mikael Lindholmin Loviisasta hallituksen varapuheenjohtajaksi. Ammattikalastaja Krister Hellström Inkoosta on hallituksen uusi varsinainen jäsen. Harri Saarinen Loviisasta ja Risto Vehkaperä Oulusta on hallituksen uusia varajäseniä. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen. Lähde: SAKL […]

Suomen Ammattikalastajaliitto: Kotimainen kala tekee hyvää!

Julkilausuma SAKL:n hallituksen kesäkokous Tampereella 13.–14.8.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto: Kotimainen kala tekee hyvää! Ammattikalastajat tuovat luonnonkalan tarjolle. Kotimainen kala on terveellinen, ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta. Jotta pystymme huolehtimaan kotimaisen lähikalan saatavuudesta, on kalastuselinkeinolle taattava riittävät mahdollisuudet hoitaa tämä tehtävä. Kalaa syömällä autamme myös Itämerta ja järviämme. Kotimainen kala tekee hyvää! Suomen Ammattikalastajaliito SAKL ry täyttää tänä […]

Styrelsens sommarmöte 13-14.8 i Tammerfors

Styrelsens traditionella sommarmöte ordnas denna gång 13-14.8 i Tammerfors. Förbundets årsmöte arrangeras på samma plats före sommarmötet (se separat kallelse). På ärendelistan bland annat följande: Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 1/2020 Styrelsens konstituering Fångst- och kvotsituationen 2020 samt fiskekvoter 2021 EHFF 2021-27 nationella EHFF-lagen program för befrämjande av inhemsk fisk beredning av operativt […]

Liiton palaute merialuesuunnitelmaluonnoksesta

SAKL jätti 17.6. Varsinais-Suomen liitolle palautteensa merialuesuunnitelmaluonnoksesta.  Merialuesuunnitelmaluonnos on ollut kuultavana aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Palautteessa todetaan muun muassa, että suunnitelmassa esiteltävät skenaariot nähdään kuvauksina Suomen merialueiden toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2050. Kalastus ja kalatalous huomioidaan osana tulevaisuuden ruokahuoltoa ja ympäristön hoitoa. Ekosysteemitoimijana kalastajan rooli nähdään tärkeänä positiivisten […]