Aktörsspecifika kvoter 2020 kan sökas

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2020 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 14.10. – 29.11.2019 klo 16:15. Ansökan av kvot Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt. Elektronisk kvotansökningsblankett finns på adressen: https://anon.ahtp.fi/_layouts/Lomake.ashx?LomakeID=20113                        Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTMcentralen, skickas ansökningsblanketten per brev. […]

LPA:s må bra – dagar för fiskare och lantbruksföretagare hösten 2019 – tema att möta förändringar

LPA ordnar tillsammans med sina samarbetspartner sju må bra – dagar runt om i Finland. En av dagarna är en svenskspråkig temadag på Åland. Alla fiskare och lantbruksföretagare är välkomna till de kostnadsfria må bra -dagarna. Välj åt dig själv en lämplig dag från LPA:s evenemangskalender www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/tapahtumakalenteri och anmäl dig!   Jag i förändring – vågar jag ta […]

Video harauksista

Haamuverkkoprojektin videomuistiinpanoja, joissa kalastajat Juha Stolt ja Jussi Järvinen työssään. Lopussa Porin Pihlavanlahdelta löytynyt neljän verkon jata, jonka kunnon voi jokainen arvioida itse. Kuvattu syyskuussa 2019. Paapuuri Oy / Markku Saiha

Rysien hyljekalterit kehittyvät

Hylkeenkestävien rysien kaltereiden tekniikka on periaatteessa yksikertainen. Rysän perään uidessaan hylje laukaisee kalteriportin ja jää vangiksi. Sulkuporttiin asennetulla gsm-hälyttimellä välittyy tieto laitteeseen uivasta harmaahylkeestä niin LUKE:lle ja kalastajalle. Rakenne on myös suunniteltu sellaiseksi, että ansaan jäänyt hylje pääsee pintaan ja hengittämään, joten laite ei vahingoita eläintä. Tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, LUKE, on ollut kehitystyössä mukana alusta […]

Mobiilikarkotin koekäytössä

Porin Kuuminaisissa aloitettiin uuden mobiililaitteen prototyypin koekäyttö hylkeiden karkottamiseksi verkkojen läheisyydestä. Laite toimii vastaavalla tekniikalla kuin rysillä on jo toteutettu. Tämäkin hanke on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin. Aiempien kokeilujen tulosten perusteella on voitu estää hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle akustisella veden alla […]

TUKALAN ensimmäinen osa päättyy – tule mukaan ideoimaan seuraavaa vaiheen sisältöä!

Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelman (Kalastuksen innovaatio-ohjelma) ensimmäinen osa on päättymässä 31.12.2019. Seuraavan vaiheen suunnittelu alkaa nyt ja kaikki rakentavat ideat ovat tervetulleita. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) päätti vuonna 2016 viiden nk. innovaatio-ohjelman käynnistämisestä. Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma (TUKALA) on yksi viidestä innovaatio-ohjelmasta. Katso lähemmin muista innovaatio-ohjelmista linkistä https://merijakalatalous.fi/innovaatio-ohjelmat/. TUKALA:n omat verkkosivut, linkki http://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala/ […]

Haamuverkkoharaukset käynnissä Selkämerellä

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry ovat yhteisellä KAPYYSI-hankkeella selvittäneet tämän vuoden aikana, minkälainen haamuverkkotilanne Suomessa on. Loppukesällä alkoivat haamuverkkojenharaukset Selkämerellä, ja syntynyt tieto kootaan syksyn aikana raportiksi. Haamuverkoilla tarkoitetaan kalastajien menettämiä pyydyksiä, jotka kalastavat merissä ja vesistöissä itsekseen. Ne ovat haitta eläimille ja osa merten muoviongelmaa. Suomessa haamuverkkojen sijaintia, määrää tai vaikutuksia […]

Itämeren neuvoa-antava komitea koolla 3. syyskuuta Helsingissä

Itämeren neuvoa-antavan komitean (BSAC) toimeenpaneva toimikunta ExCom kokoontui tällä kertaa Helsingissä Helcomin tiloissa. Tilaisuuden avasi komitean puheenjohtaja tanskalainen Esben Sverdrup-Jensenin. Paikalla oli noin neljäkymmentä komitean jäsentä ja tarkkailijaa. Puheenjohtajan esitys aloitusrutiinien jälkeen oli, että tänään keskusteltaisiin vapaasti siitä, minkälaisena EU:n yhteinen kalastuspolitiikka YKP halutaan nähdä, ja pitääkö meillä ylipäänsä olla yhteistä politiikkaa tältä osin. Yhteisellä […]

Kalatalouden innovaatiopäivät 7.-8.11. Vantaalla

Kala-ala kokoontuu jälleen 7.–8.11. Vantaalle kuulemaan innovaatio-ohjelmien saavutuksista ja kuulumisista. Aikaisemmat innovaatiopäivät ovat osoittaneet, että vuoropuhelu muiden arvoketjuun kuuluvien tekijöiden kanssa ja tulevaisuuden haasteiden pohtiminen yhdessä on tarpeellista ja arvokasta. Tule mukaan, ja kerro myös kollegoillesi tapahtumasta! Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusti. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen linkissä https://www.lyyti.fi/p/451683-1809948316/fi/kalatalouden_innovaatiopaivat_2019 Lähde: Pro Kala 3.9.2019

Tillstånd för kommersiellt fiske på statens vatten 2020-2024 kan sökas

Allmänt Kommersiellt fiske är möjligt på statens vatten i större delen av Finland. För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap för kommersiellt fiske hos Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare. Alla tillstånd och arrendeavtal för kommersiellt fiske i statens vatten förfaller i slutet av år 2019. Ansökningen av tillstånd för åren 2020–2024 sker […]