Tukala-tillställning i Vasa

Ett avslutande seminarium för sommarens laxmärkningar och en tillställning i anslutning till innovationsprogrammet TUKALA hålls i Vasa fredag 13.11.2020 kl. 10:00-15:00. Mötesplats är Sokos Hotel Royal Vaasa, mötesutrymmet Wickström-Levon, Hovrättsesplanaden 18. Under tillställningen behandlas sälfrågor och ryssjefiskets utvecklingsmöjligheter samt övriga aktuella frågor. Tillställningen är riktad till kustfiskare. Preliminärt program: 10:00 Kaffe och presentation av deltagarna10:30 […]

Combisteel havas – uutta tekniikkaa siikarysään

Koko hylkeenkestävien rysien kehitystyön ajan on ollut tiedossa, että pyydysten kalastusteho ei ole yhtä hyvä kuin perinteisissä rysissä. Etenkin siian kohdalla kalastavuus oli huomattavasti heikompi. Lohi on suoraviivaisesti etenevä kala, mutta siika on arka ja tutkii tarkasti mihin päänsä laittaa. Tiedolla ei kuitenkaan ole ollut ratkaisevaa merkitystä, koska perinteisillä pyydyksillä ei hylkeiden ilmaannuttua apajille saanut […]

Tervetuloa vuoden 2020 Innovaatiopäiville 5.-6.11. Vantaalle!

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestetään vallitsevasta tilanteesta huolimatta, mutta erityisjärjestelyin. Voit osallistua tapahtumaan joko paikan päällä tai etänä. Paikan päällä osallistuvien määrä on rajoitettu, ja pidämme huolta, että tapahtumaan voi osallistua turvallisesti. Tapahtumaan voi osallistua myös etänä. Osallistuminen on maksutonta, mutta ennakko-ilmoittautuminen vaaditaan. Löydät sivuilta https://www.lyyti.fi/p/kalatalouden_innovaatiopaivat_2020 ohjelman (muutokset mahdollisia), tietoa tapahtumaan osallistumisesta sekä ilmoittautumislomakkeen. Lähde: […]

Muistutus: Luken lohimerkkejä voi vielä palauttaa!

Luonnonvarakeskus tutki kesän aikana ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla. Palauta merkki Lukelle, jos sait merkityn lohen ja sinulla on merkki vielä tallessa. Saat myös 25 euron palkkion palauttamisesta. Merkin palauttaminen antaa arvokasta tietoa tutkimushankkeelle ja palvelee myös kalastuksen jatkuvuuden turvaamista. Hankkeesta on kerrottu aikaisemmin SAKL:n verkkosivuilla, katso linkit Naturresursinstitutet undersöker överlevnadsgraden bland laxar som släpps […]

Mobiilikarkottimen kehitystyö jatkuu

Reilut kaksi vuotta sitten käynnistynyt hylkeiden karkottamiseen pyydyksiltä tähtäävä työ etenee. Viime syksynä Porin Kuuminaisissa aloitettiin kevyemmän mobiililaitteen koekäyttö ja nyt tiedetään, että tämäkin tekniikka toimii ja seuraava askel voidaan ottaa. Kehitystyö on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin. Perustana on aiempien kokeilujen […]

Tutkijan silakkakatsaus

Silakka on tärkein kalastuksen kohde ja Suomen kiintiöosuus kertoo kalastettavan määrän. Tieteellinen neuvonanto, jonka antaa ICES eli kansainvälinen merentutkimusneuvosto, luo pohjan EU-komission kiintiöpäätökselle. ICES:n kanta-arviointiryhmässä on mukana myös LUKE:n tutkija Jari Raitaniemi. Hän oli kertomassa tämän hetken silakkatilanteesta SAKL:n vuosikokoukselle. Esitelmä oli osa tutkimuksen ja kalastajien välistä keskustelua, Tukala-hanketta. Kanta-arvio ja neuvonanto pohjautuun useisiin mittareihin, […]

Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar börjar den 1 augusti 2020

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Ansökningstiden är 1.8 − 30.9.2020. På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt. Ansökan om ersättning gäller skador som sälar och skarvar har orsakat […]

Hyljekarkotin kehittyy

Kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvässä Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hankkeessa on ollut Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin käynnissä mobiilin hyljekarkottimen suunnittelu ja testaaminen. Aiempien kokeilujen tulosten perusteella on voitu estää hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle akustisella veden alla lähetettävällä korkeataajuisella äänellä. Nyt haetaan kokemuksia liikuteltavalla karkottimella. Karkotinyksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se lähettää anturiin satunnaisia äänisignaaleja […]

Naturresursinstitutet undersöker överlevnadsgraden bland laxar som släpps tillbaka i havet från pontonryssjor vid Bottniska vikens kust

Laxmärkning relaterad till undersökningen görs under perioden maj–juni på Bottenhavet utanför sträckan Björneborg–Sastmola, på södra Bottenviken utanför Larsmo och på norra Bottenviken. En ersättning betalas för returnerade märken. Europeiskakommissionens meddelade undantag från landningsskyldighet avseende utkast av östersjölax utgår vid utgången av 2020. Därför är det nu viktigt att undersöka laxar som släppts tillbaka i havet […]