Rysätyöpaja Jyväskylässä 14.8.

Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry (SSAK) ja Luonnonvarakeskus järjestävät innovaatio-ohjelman (TUKALA) puitteissa rysäkalastuksen kehittämisen työpajan Jyväskylässä 14.8. Työpajan ohjelma liitteenä (PDF). Lähde: SSAK 2.8.2020

Kutsu: kuulemistilaisuus Porin kalatalousalueen kaupallisille kalastajille

Paikka: Ravintola Suomalainen Klubi, PoriAika: 11. päivä elokuuta kello 12.30–14.30 Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Suunnitelmalla muun muassa edistetään kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä (kalastuslaki 35–36 §). Kaupallisen kalastuksen kannalta on tärkeää, että sopivat vesialueet on määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi, sillä […]

Tutkijat merkitsivät lähes 600 lohta – miten ne selviytyvät päästyään pyydyksistä?

Tutkimuksella halutaan selvittää, voitaisiinko osa lohista tarvittaessa vapauttaa takaisin mereen. Heinäkuun puoliväli on koittanut, ja lohien rannikkokalastus on tämän vuoden osalta loppumassa. Suurin osa luonnonlohista on noussut jokiin kutemaan. Merikalastuskauden aikana liikkeellä olivat myös Luonnonvarakeskuksen (Luken) tutkijat. Toukokuusta alkaen lähes 600 merilohta sai selkäänsä sinivihreän merkin ja pääsi kalastajien rysistä vapauteen. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat: 20.-24.7. ja 6.-7.8. toimisto suljettu loman takia. 12.8. Karpolar -hankkeen ohjausryhmän kokous 13.8. Liiton sääntömääräinen vuosikokous, Tampere, kokouskutsu http://sakl.fi/kokouskutsu-liiton-jasenille-liiton-saantomaarainen-vuosikokous-2020-2/ 13.-14.8. Liiton hallituksen kesäkokous, Tampere, asialista http://sakl.fi/hallituksen-kesakokous-13-14-8-tampereella/ 20.-21.8. Pro Kalan hallituksen kesäkokous

Runsas lohen nousu

Tornionjokeen ja Simojokeen on noussut runsaasti lohta tänä vuonna. Tornionjokeen on jo tässä vaiheessa noussut yli 40 000 lohta (11.7. 43 705 kpl) ja Simojokeen 3 000 lohen raja on ylitetty (11.7. 3 155 kpl). Luken lohilaskuri osoitteessa https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalavarat/lohi/tornion-ja-simojoen-nousulohiseuranta/ Myös Luke verkkosivut https://www.luke.fi/uutinen/simojoen-lohivuodesta-tulossa-hyva-tornionjoen-tilanne-tarkentuu-heinakuun-alun-kuluessa/ Lähde: Luke ja SAKL 13.7.2020

Raumalla ennätys merimetsojen pesinnässä

Raumalla pesivien merimetsoparien määrällinen kasvu on ällistyttävä erityisesti pienellä Vähä-Järviluodon saarella. Viime vuonna pesiä oli 407, nyt 2 650. Merimetsoja lienee saarella nyt 10 000 – 13 000 kun lasketaan vanhemmat ja poikaset. Iso-Järviluodolla merimetson pesiä on 870. Kahden pesimäkauden aikana merimetsot ovat vallanneet pesinnälle käytännössä koko saaren ja häätäneet sieltä yhden Suomen suurimmista harmaahaikarayhdyskunnista. Rauman sataman laajennussuunnitelmat […]

Saga Fursin huutokaupan tulos kertoo pandemiatilanteen vakavuudesta

Poikkeuksellisen vaikeassa markkinatilanteessa käyty Saga Fursin huutokauppa päättyi tänään. Viimeisinä kahtena päivänä tarjolla oli 835 000 ketunnahkaa, joista myytiin vajaa 10 %, suomensupinnahoista myytiin 30 % ja minkeistä 16 %. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti kestokulutushyödykkeiden vähittäiskauppaan ja vähittäiskaupan odotuksiin. Monilla tärkeillä markkina-alueilla kuluttajien ostokäyttäytyminen on erittäin varovaista koronapandemian toisen aallon pelossa ja osassa pandemian ensimmäinen aalto […]

Kalan ulkomaankauppa, huhtikuu 2020 (ennakko)

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita huhtikuussa 2020 noin 5,7 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 10,8 miljoonaa euroa. Viennin määrä väheni edellisvuoden huhtikuusta 3 miljoonalla kilolla, ja viennin arvo 2,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2020 maaliskuuhun verrattuna viennin arvo laski kuudella miljoonalla eurolla, viennin määrän laskiessa vain reilulla 4 prosentilla. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 5 miljoonaa kiloa […]

Hallituksen esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakauden 2021−2027 kansalliseen hallinnointiin liittyvästä hallituksen esityksestä. Lausuntoja voi antaa maanantaihin 17.8.2020 asti. Euroopan unioni antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 sekä ehdotuksen yleisistä säännöksistä seitsemälle yhteistyössä hallinnoitavalle rahastolle. Lisäksi kesäkuussa 2018 EU antoi ehdotuksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Nämä edellyttävät kansallisen lainsäädännön uudistamista […]

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området. Årets begränsande mängd om 13 000 stycken laxar i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Havs- och […]