ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2021

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2021 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2021. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2020. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 83 971 – 138 183 tonnia, pistearvo 111 852 […]

Förbundets årsmöte flyttats

Årsmötet 19.32020 i Åbo har flyttats till en senare tidpunkt pga den situation coronaviruset Covid-19 förorsakat. En ny tidpunkt meddelas senare. Förbundet fungerar tillsvidare enligt den verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen godkänt. Styrelsen

Förbundsstyrelsens möte 27.2 i Helsingfors

Förbundsstyrelsen sammankommer 27.2 i Helsingfors. På ärendelistan bland annat följande. Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 2/2019 Stadgeenligt årsmöte 19.3 Åbo bokslut 2019 verksamhetsplan och budget 2020, medlemsavgifter 2021 Förbundets 40-årsfest nätsidor jubileumsseminarium, mottagning och kvällsfest 20.11.2020 Clarion Hotel Helsinki, program Fiskekvoter 2019, pelagiskt fiske, lägesöversikt MSC-projekt för trål- och ryssjefiske efter strömming och […]

FYFF 40 år – jubileumsåret firas från januari till december

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf grundades år 1980. Förbundet har nu i 40 års tid fungerat som yrkesfiskarens och fiskerinäringens företrädare. Jubileumsåret till ära blickar vi bakåt och presenterar längs med hela året förbundets historia samt de personer som har varit med i förbundets verksamhet under olika skeden. Under fyra årtionden hinner det hända mycket. Det framkallar […]

Ohjeistus: kalan ostoilmoituksiin, jäljitettävyyteen ja kuluttajainformaation antamiseen liittyvät vaatimukset

PDF-liitteenä alla on epävirallinen ohjeistus, joka on laadittu yritysten avuksi ja tueksi kalan ostoilmoituksiin, jäljitettävyyteen ja kuluttajainformaation antamiseen liittyvistä vaatimuksista. Ruokavirasto laittaa ohjeen Internet-sivuilleen 16.1.2020 mennessä. (https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/jaljitettavyys/) PDF suomeksi PDF ruotsiksi Lähde: MMM 17.12.2019

Fiskesektorn: Skarvstrategins åtgärder är otillräckliga

Fiskesektorn och kustbefolkningen har redan länge varit på kollisionskurs med den växande skarvstammen. I juli fanns det 25 700 häckande skarvpar i Finland och sammanlagt cirka 120 000 skarvar. Skarvarbetsgruppens förslag till nationell skarvstrategi samt åtgärdsprogram som nu står klar ses inte ändå på fältet som tillräcklig för att minska på de problem som skarven […]

Fiskerirådet beslöt om fiskekvoter för år 2020

EU:s fiskeriråd nådde 14-15.10 politiskt samförstånd om fiskekvoterna för år 2020. Fiskekvoter år 2020 (inom parentes i jämförelse med år 2019): Bottniska vikens strömming, 65 108 ton, Finland 53 306 ton (-27 %) Huvudbassängens, Skärgårdshavets och Finska vikens strömming 153 384 ton, Finland 33 637 ton (-10 %) Vassbuk, 210 147 ton, Finland 10 852 ton (-22 %) Torsk östra, 2 000 […]

Komissio antoi esityksensä vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on tänään tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2020. Komission esitys kiintiöistä on seuraava: Turska, läntinen: 3 065 tonnia, Suomi 26 tonnia (-68 %) Turska, itäinen: 0 tonnia, ainoastaan sivusaalista varten, ei kohdennettua kalastusta Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-27 %) Keskinen silakka: 153 384 tonnia, Suomi 33 637 tonnia (-10 %) Kilohaili: 203 027 tonnia, […]