Luken kalamarkkinakatsaus 2022

Kalan tarjonta ja kauppa supistui ympäri maailmaa pandemian alkuvaiheessa. Mutta lasku jäi lyhytaikaiseksi. Kalantuotanto ja markkinat piristyivät nopeasti vuonna 2021. Kalan hinnat lähtivät nousuun ja niiden uskotaan pysyvän korkeana vuonna 2022, koska tarjonta ei kasva kysynnän mukaan. Pandemian rajoitustoimet kasvattivat vähittäiskauppamarkkinoita Suomessa. Ravintolasektorin supistuminen heikensi arvokkaiden kotimaisten suomukalojen markkinoita ja monet kalastajat lisäsivät suoramyyntiä. Katso […]

Mobiilirysien kalastuskausi Reposaaressa käynnistyi

Uusien mobiilirysien lasku alkoi heti kun jäät lähtivät. Viime vuonna alkanut kokeilu tuotti hyviä tuloksia, ja hanketta laajennettiin, ja mukaan tulivat myös norssirysät. Yhteistyökalastajana toimiva Kari Malen jatkoi siitä mihin edellisenä vuonna päästiin, ja hän täydensi omaa kalustoaan askeleen paremmaksi. Hänen kumppanikseen tuli mukaan kalastaja Petteri Takala, ja he huolehtivat yhdessä niin pyydysten rakentamisesta kuin […]

Vedestä ruokapöytään – Pro Kalan uusi videokirjasto

Pro Kalan videokirjaston ensimmäiset videot on julkaistu Vedestä ruokapöytään kanavalla YouTubessa: https://www.youtube.com/channel/UC5GhoAizyhyP2X6z9_Zsyhw Nyt julkaistut videot ovat ensimmäinen erä kaikkiaan noin 60 videota käsittävästä videokirjastosta, jonka tuotamme YouTubeen tämän vuoden aikana. Seuraavat videot julkaistaan toukokuun puolivälissä. Videot esittelevät kalatoimialaa minidokumentein ja animaatioin sekä opastavat katsojaa käsittelemään kalaa ja valmistamaan kalasta ruokaa. Lähde: Pro Kala ry 25.4.2022

Turku-Kaarina hyljevapaan alueen pilottitutkimuksen keskeiset havainnot

Luonnonvarakeskus selvittää yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa hyljevahinkojen vähentämistä hyljekarkottimien avulla Turun-Kaarinan edustalla olevalla Lemunaukon merialueella. Syksyn 2021 pilottitutkimuksessa selvitettiin Rövarholman salmessa uuden sukupolven karkotinlaitteiden teknistä toimivuutta. Keskeinen innovaatio oli karkottimien lähetinyksiköiden asentaminen salmen pohjalle. Tämä oli selkeä edistysaskel, joka mahdollistaa karkottimien laaja-alaisen käytön muun muassa veneväylien äärellä. Mikäli rahoitus järjestyy, tutkimuksen seuraavassa vaiheessa karkottimilla on […]

Väliarviointi toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä: troolikalastajat tyytyväisimpiä, käyttöoikeuksien ja kiintiöiden kaupassa kehitettävää

Suomessa otettiin vuonna 2017 käyttöön silakan, kilohailin ja lohen kalastusta koskeva toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä. Aiemmin valtio sääteli näiden lajien kalastusta kokonaiskiintiön perusteella. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän väliarvion mukaan kiintiöjärjestelmään tyytyväisimpiä ovat troolikalastajat, kriittisimpiä taas silakan rysäkalastajat ja lohenkalastajat. Uudessa kiintiöjärjestelmässä silakan, kilohailin ja lohen kokonaiskiintiöt jaettiin pääosin osuuksina kalastusyrityksille ja ammatinharjoittajille. Kalastajilla on lisäksi mahdollisuus ostaa tai […]

Kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen muutos

Valtioneuvosto antoi 7.4. asetuksen, jolla muutetaan 13 § kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1050/2016). Kaupalliset kalastajat saisivat jatkossa Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiön osalta kalastaa rysällä tai alle 12 metrin pituisella troolialuksella enintään viisi tonnia vuodessa sellaista saalista, joka kirjataan erilliseen kalastuskiintiöön. Tämä pienennys 20 tonnista viiteen tonniin on tarpeen tehdä, koska Suomen kyseinen […]

Hallitus esittää viiden miljoonan euron tukea kalataloudelle Ukrainan sodan vaikutusten lievittämiseksi

Hallitus esittää kotimaisen ruoantuotannon tukemiseksi yhteensä 300 miljoonan euron tukea. Tästä viisi miljoonaa euroa kohdistetaan kalataloudelle kohonneiden tuotantokustannusten ja markkinahäiriöiden vaikutusten kompensointiin sekä kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin. Kalataloudelle osoitetaan viiden miljoonan euron tuki kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Kalatalous kärsii muun ruoantuotannon tavoin nopeasti kohonneista tuotantokustannuksista ja kansainvälisten markkinoiden häiriöistä. Kotimainen luonnonkala ja kasvatettu kala […]

Stiftelsens för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning bidrag kan sökas

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning  meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar. Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2022 under adressen Stiftelsen för främjandet av […]

Merituulivoima ajaa kalastuksen yhä ahtaammalle

Viimeiset merelliset erämaat ollaan ottamassa laajamittaisen teollisen toiminnan käyttöön. Suomessa ja koko Itämerellä on käynnissä laaja suunnitelma rakentaa tuhansia yksiköitä merituulivoimaa. Tällainen ympäristön muuttaminen tulee vaikuttamaan meriluonnon tilaan, kalakantoihin, lintuihin sekä kalastukseen.  Tuulivoimayhtiöt suunnittelevat parhaillaan useita merituulivoimapuistoja Suomen ja Ruotsin merialueille. Myös Ahvenanmaan maakunnan alueelle on todennäköisesti tulossa merituulivoimaa. Myös muut Itämeren maat ovat lähdössä […]