Den finländska yrkesfiskaren producerar fisk för konsumentens behov på ett hållbart sätt, som en specialprodukt för livsmedelskedjan och som råvara till övrig produktion. Tillika tar yrkesfiskaren hand om Östersjön och vattendragen genom att avlägsna näringsämnen från hav och sjöar.

Fiskens väg till matbordet, publikation (svenska) PDF