Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry perustettiin vuonna 1980. Liitto on toiminut suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustajana nyt 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi käännämme katseita taaksepäin ja esittelemme vuoden mittaan liiton historiaa sekä henkilöitä, jotka ovat olleet liiton eri vaiheissa mukana toiminnassa. Neljän vuosikymmenen aikana ehtii tapahtua paljon, ja näihin muistoihin palaaminen voi nostalgian lisäksi antaa myös näkökulmaa nykyiselle toiminnalle.

Julkaisemme myös kuukausittain tietoiskuja ammattikalastuksesta — löydät ne tämän linkin takaa!


Ota yhteyttä

Mistä haluaisit, että kerromme? Onko sinulla jokin muisto tai kysymys liittyen liiton historiaan? Voit ottaa yhteyttä ja kertoa siitä meille alla olevan lomakkeen avulla. Jos sinulla on esimerkiksi kuvia tai muita tiedostoja, voit lähettää ne osoitteeseen 40vuotta@sakl.fi.


Artikkelit

Poimintoja vuosien varrelta: 1996 - EU:n kalastuspolitiikkaan mukautuminen jatkui vuoden aikana. Kalastus alkoi jakautua yhä selvemmin. Lohenkalastuksen kriisi paheni, kun taas silakankalastuksen tila oli tyydyttävä, jopa hyvä.

Poimintoja vuosien varrelta: 1995 - Ensimmäinen EU-jäsenvuosi oli alalle haastava. Silakan- ja lohenkalastus kärsivät erityisesti, mutta myös rannikko- ja sisävesikalastuksella oli ongelmia. Kalastusalusten romuttaminen aloitettiin vuoden aikana.

Poimintoja vuosien varrelta: 1994 - Lohiasiat jatkoivat liiton työllistämistä. Mahdollinen EU-jäsenyys leimasi tietysti vuotta. Neuvotteluja käytiin ja arviointeja tehtiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 1993 - Vuosi 1993 oli liitolle muutosten vuosi. Vuosina 1980-1992 kuluivat liittoa rakentaessa, ja alkua leimasi suuri into saada ammattikalastuksen yhteisen edun ajaminen käyntiin. Nyt alkoi kuitenkin uusi vaihe.

Poimintoja vuosien varrelta: 1992 - Lohityöryhmä antoi jälleen raporttinsa vuoden 1991 lopussa. Hyljeongelma esiintyy nyt ensimmäistä kertaa hallituksen pöytäkirjoissa.

Poimintoja vuosien varrelta: 1991 - Vuonna 1991 toiminta seurasi pitkälti tuttua kaavaa: silakan ja kilohailin hintatukineuvotteluja ja lohenkalastuskysymyksiä. Markkinatilanne oli erittäin vaikea ja uusia markkinoita etsittiin.

Poimintoja vuosien varrelta: 1990 - Elintarvikesilakan hinta oli vahvistettu jo edeltävän vuoden lopulla, mutta rehusilakan hintaa koskevat neuvottelut olivat poikkeuksellisen haasteelliset. Talven aikana oli käyty yhteensä kymmenen neuvottelukierrosta.

Poimintoja vuosien varrelta: 1989 - Silakan ja kilohailin hintaneuvottelut käytiin ensimmäistä kertaa uuteen kalastustulolakiin perustuen.

Poimintoja vuosien varrelta: 1988 - Kalastaja Tom Vanne (1935-2012) aloitti yhdistyksen puheenjohtajana vuoden alussa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos suunnitteli kalastusteknillisen tutkimusaseman avaamista rannikolle. Kevätkokous järjestettiin tällä kertaa Vaasassa, jotta paikallistoimintaa Pohjanmaalla voitaisiin vauhdittaa.

Vesa Reilimo: Näin sen muistan - Ammattikalastaja, ekonomi Vesa Reilimo (78), harjoitti silakan rysäkalastusta ja rannikkokalastusta Turun Kakskerrasta (Hinttinen), Suomen Ammattikalastajaliiton ensimmäinen puheenjohtaja 1980-1987.

Poimintoja vuosien varrelta: 1987 - Uuden kalastustulojärjestelmän luonnoksesta keskusteltiin vuoden aikana useaan otteeseen. Liiton talous ja maksamatta jääneet jäsenmaksut aiheuttivat jälleen huolta.

Poimintoja vuosien varrelta: 1986 - Toiminnalle keskeistä vuonna 1986 olivat silakan hinta, lohenkalastuksen sääntely ja uuden kalastustulojärjestelmän toteuttaminen.

Poimintoja vuosien varrelta: 1985 - Hintatukikysymykset olivat luonnollisesti jälleen asialistalla. Lokakuussa päätettiin, että liitto hankkii viimein oman toimiston Yliopistonkatu 11:sta Turusta. Yle TV2:n dokumentti Perämeren pientroolarit antaa ajankuvan vuodelta 1985.

Poimintoja vuosien varrelta: 1984 - Tuttuja kysymyksiä, lohityöryhmä saa työnsä päätökseen, turska vähenee, Vuorikemian oikeudenkäynti...

Poimintoja vuosien varrelta: 1983 - Silakankalastajat kokoontuivat jo 7. tammikuuta yleiskokoukseen, johon osallistui yli 50 kalastajaa. Kokous koski jälleen kalan hintatukea. Ostajat olivat ilmoittaneet, että hintatuet olivat riittämättömiä ja tietyt yritykset olivat haluttomia huolehtimaan hintatuen jakamisesta kalastajille.

Poimintoja vuosien varrelta: 1982 - Vuoden 1981 lopulla Lääkintöhallitus julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan merkittävät osat Perämerestä ja Selkämerestä ovat elohopean saastuttamia. Tästä syntyi keskustelua hallituksessa, joka tuli siihen tulokseen, että liiton on pidettävä asiaa silmällä.

Poimintoja vuosien varrelta: 1981 - Vuosi 1981 oli liiton ensimmäinen täysi toimintavuosi. Ensimmäisestä vuodesta tuli dramaattinen useiden silakankalastuksen seisokkien vuoksi. Taistelu paremman hinnan saamiseksi rehusilakasta johti kalastuksen pysäyttämiseen toukokuun alussa ja uudelleen joulukuussa.

Raimo Ihanderin puhe liiton 20-vuotisjuhlien yhteydessä Turussa 3.11.2000 - Raimo Ihander toimi liiton hallituksen jäsenenä 1980–1981, väliaikaisena sihteerinä 1.5.–31.8.1981, järjestösihteerinä 1.11.1981 alkaen sekä lokakuusta 1991 toiminnanjohtajana, 28.9.1992 saakka.

Poimintoja vuosien varrelta: 1980 - Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL – Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry perustettiin vauhdilla vuoden 1980 viimeisinä kuukausina.

Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Mirjam Öberg - Suomen Ammattikalastajaliiton perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Mirjam Öberg Ahvenanmaalta. Kokous pidettiin 15. marraskuuta 1980 Taimi II -kokoushuoneessa Turussa osoitteessa Puutarhakatu 21.