ICES julkisti suosituksensa vuodelle 2017

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2016 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2017. Suluissa vuoden 2016 vastaavat tiedot.

 

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): enintään 917 tonnia (7 797) 

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): enintään 26 994 tonnia (29 220)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): enintään 216 000 tonnia (201 000), sisältää myös alueella 28.1 kannasta kalastetun osan

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): Selkämeri (30) enintään 134 556 tonnia (96 613) ja Perämeri (31) enintään 6 442 tonnia (6 641)

Kilohaili: enintään 314 000 tonnia (205 000)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 116 000 lohta (116 000 lohta), ei toivottu 10 %, toivottu 90 % (raportoitu 77 %, ei-raportoitu 7 % ja väärin ilmoitettu 6 %)

Lohi Suomenlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 11 800 lohta (11 800 lohta), ei toivottu 16 %, toivottu 84 % (raportoitu 81 % ja ei-raportoitu 3 %)

 

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2015. (katso tarkemmin alla)

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk 

Lähde: ICES ja SAKL 31.5.2016

 

Kiintiöprosessi Itämeren osalta lyhyesti:

 

1. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES kerää datan kansallisilta kalantutkimuslaitoksilta (Suomessa Luke), tekee kalakanta-arvion ja antaa kiintiösuosituksen asiakkaan, eli tässä tapauksessa Euroopan komission pyynnöstä. ICES voi kiintiösuosituksen lisäksi myös antaa arvionsa esim. teknisistä säädöksistä.          

Sisäinen työ:

Asiantuntijaryhmä, erillinen Itämerelle (Expert Group)

Tarkasteluryhmä (Review Group)

Suositusta valmisteleva ryhmä (Advice Drafting Group)  

Suosituksen hyväksyvä komitea (Advisory Committee (ACOM)

Suositus valmistuu yleensä toukokuussa (tänä vuonna 31.5)

(kansallisesti EU-17 sekä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta käsittelevät ICES:n arviot ja suositukset alkukesän aikana.)

 

2. Komission tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea STECF antaa oman neuvonsa kesäkuussa.

3. Komissio kuulee Itämeren neuvoa-antavaa toimikuntaa (BSAC). Se antaa oman suosituksensa heinäkuussa. SAKL on BSAC:n jäsen.

4. Komissio antaa ehdotuksensa, yleensä elokuussa (EU:ssa myös EU:n parlamentti antaa lausuntonsa ehdotuksesta).

5. Käsittely jäsenmaissa alkaa. Suomessa asia etenee seuraavasti:

  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) lähettää lausuntopyynnön seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista (kiintiöt) sidosryhmille. Sidosryhmät antavat lausuntonsa. Kalastuselinkeino (SAKL) antaa oman lausuntonsa ja näkemyksensä. 
  • Tieteellisen neuvon, saatujen lausuntojen sekä mahdollisen muun tiedon perusteella MMM antaa oman ehdotuksensa. 
  • MMM:n ehdotus käsitellään viranomaisista ja sidosryhmistä koostuvassa ja valtioneuvoston alaisessa EU-17 jaostossa (kalastus), joka valmistelee ehdotuksen Suomen kannaksi. SAKL on myös edustettuna EU-17 jaostossa.
  • Ehdotus Suomen kannaksi menee valtioneuvoston E-kirjeenä eduskunnalle.  
  • Eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta antavat lausuntonsa asiasta suurelle valiokunnalle. Valiokunnat kuulevat elinkeinoa (SAKL) ja eräitä muita sidosryhmiä. 
  • Eduskunnan suuri valiokunta määrittelee Suomen kannan ja antaa neuvotteluvaltuudet maa- ja metsätalousministerille.

Nämä vaiheet tapahtuvat syys-lokakuussa 

 

6. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto (jäsenmaiden kalastuksesta vastaavat ministerit) pyrkii saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista (ja mahdollisista teknistä säädöksistä) lokakuussa Itämeren osalta. Sitä edeltävät Itämeren jäsenmaiden kalastusviranomaisten keskustelut BALTFISH:ssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

7. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu loppuvuoden aikana jossain neuvoston kokouksessa ja julkaistaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, jotta säädös voi astua voimaan seuraavan vuoden alusta.

 

ICES – osa-alueet:

ices

Kaikki Tiedotteet