Sallitut purkusatamat

Valtioneuvosto on 29.5. antanut asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkusatamista (719/2019).

Linkki asetukseen https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190719

Kaikki Sähkeet