Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausmenettely avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on 19.5 päättänyt avata hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausmenettelyn. Hakumenettely koskee vuoden 2016 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika päättyy 30.9.2017. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (www.mavi.hyrra) puolenyöhön mennessä tai kirjallisesti hakulomakkeelle 30.9.2017 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemuksia voidaan käsitellä hakuajan kuluessa esimerkiksi siten, että 31.7.2017 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä, 31.8.2016 saapuneet hakemukset toisessa erässä ja loput hakemukset hakumenettelyn päättymisen jälkeen.

Hakuohjeet liitteinä, word (suomi/ruotsi)

Svenska Suomi

Lähde: MMM 24.5.2017

Ajankohtaista

Kaikki Sähkeet

Kaikki Tiedotteet