Poimintoja vuosien varrelta: 2007

Hallitus totesi toimintakertomuksessaan, että yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa oli sujunut hyvin. Ministeriön suhtautuminen alan kehitykseen oli ollut myönteinen. Tehostunut yhteistyö myös ympäristöministeriön kanssa oli pantu merkille.

Poimintoja vuosien varrelta: 2006

Useiden vuosien silakan- ja kilohailinkalastusta koskevien rajoitusten jälkeen vuodelle 2006 ei tarvittu rajoituksia. Tuleva uusi rakennetukikausi hallitsi muuten työtä. Suomi toimi EU-puheenjohtajamaana vuoden toisella puoliskolla.

Poimintoja vuosien varrelta: 2005

Pelagisen kalastuksen vaikea tilanne alkoi helpottaa vuoden lopussa ensimmäisen vuosipuoliskon kalastusrajoitusten jälkeen. Aktiivisen edunvalvonnan myötä Suomi sai vuoden aikana lisäkiintiön Pohjanlahden silakalle ja kalastusrajoitukset poistettiin syyskuussa.

Vuosikymmenten mittainen yhteistyö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Jari Setälä on työskennellyt kala-alan parissa jo lähes 40 vuotta. Työt alkoivat kalastushallinnossa Vaasan kalastuspiirissä. Jo silloin SAKL tuli tutuksi, mutta yhteistyö alkoi toden teolla Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kutsuttua Setälän taloustutkijaksi vuonna 1989. Ensimmäisenä tehtävänään Setälä oli asiantuntijana kalastustuloneuvotteluissa.

Poimintoja vuosien varrelta: 2004

Liitto vaati toistuvasti ministeri Juha Korkeaojaa, ministerin erityisavustaja Jouni Lindiä ja osaston virkamiehiä laatimaan kalastuspoliittisen ohjelman selkeyttämään kalastuspolitiikkaa ja tukemaan alan kehitystä.

Poimintoja vuosien varrelta: 2003

Liiton tämän vuoden toimintakertomuksessa todettiin, että vuotta leimasi viranomaisten päättämättömyys. Ala odotti päätöksiä monista tärkeistä asioista, mutta niitä ei syystä tai toisesta saatu. Liitto mainitsee romutustuen avaamisen, lohenkalastusasetuksen muutoksen ja tuen ns. hyljevarmojen pyydysten hankkimiselle.

Poimintoja vuosien varrelta: 2002

Vuosi 2002 oli alalle vaikea. Silakankalastuksen rajoitukset, jatkuva dioksiinikeskustelu mediassa, viivästyneet hyljevahinkokorvaukset, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen ja tyytymättömyys ministeriön kalastuspolitiikan linjavetoihin johtivat pessimistisiin asenteisiin alalla.

Poimintoja vuosien varrelta: 2001

Taivaalle kerääntyi tummia pilviä vuoden 2001 aikana. Kalastusrajoitukset, kalastuskiintiöiden suuret leikkaukset, dioksiinikeskustelu, hylkeensuojelualueiden perustaminen ja hyljevahinkojen korvaamisen viivästyminen uudestaan ja uudestaan olivat synkkiä uutisia alalle.