Poimintoja vuosien varrelta: 2001

Taivaalle kerääntyi tummia pilviä vuoden 2001 aikana. Kalastusrajoitukset, kalastuskiintiöiden suuret leikkaukset, dioksiinikeskustelu, hylkeensuojelualueiden perustaminen ja hyljevahinkojen korvaamisen viivästyminen uudestaan ja uudestaan olivat synkkiä uutisia alalle.

Poimintoja vuosien varrelta: 2000

2000-luvulle tultaessa liiton toiminnassa alkoi uusi vaihe. Ammattikalastajien määrä laski voimakkaasti ja tämä vaikutti myös liiton jäsenmäärään. Toiminta muuttui kypsemmäksi ja tämä näkyi myös liiton edustajien työssä.

SAKL puheenjohtaja Heikki Salokangas

Porilainen ammattikalastaja Heikki Salokangas toimi liiton puheenjohtajana 1990 – 1996 ja toisen kerran 1999 – 2003, ja hallituksessa paljon pidemmän aikaa. Puheenjohtajakausilla tapahtui monia asioita, jotka ovat linjanneet liiton myöhempääkin toimintaa.

Poimintoja vuosien varrelta: 1998

Hallitus nimitti keväällä työryhmän markkinayhteistyön ja erityisesti tuottajaorganisaation (TJ) perustamisen valmistelemiseksi. Huhtikuun lopussa liitto ilmoitti Lohi ’98 -kampanjan käynnistymisestä.

Poimintoja vuosien varrelta: 1997

Silakasta alkoi ilmaantua pulaa etenkin elintarvikekäyttöön ja kalakauppa oli tilanteesta huolissaan vaatien toimia. Loppusyksystä 1996 kävi ilmi, ettei valtio enää maksa korvauksia lohenkalastuksen rajoitusten aiheuttamista tulonmenetyksistä. Mitään korvattavaa ei ole, kuului karu viesti.

Poimintoja vuosien varrelta: 1996

EU:n kalastuspolitiikkaan mukautuminen jatkui vuoden aikana. Kalastus alkoi jakautua yhä selvemmin. Lohenkalastuksen kriisi paheni, kun taas silakankalastuksen tila oli tyydyttävä, jopa hyvä.

Poimintoja vuosien varrelta: 1995

Ensimmäinen EU-jäsenvuosi oli alalle haastava. Silakan- ja lohenkalastus kärsivät erityisesti, mutta myös rannikko- ja sisävesikalastuksella oli ongelmia. Kalastusalusten romuttaminen aloitettiin vuoden aikana.