Markku Saiha: Yhtä matkaa

Markku Saha Porista. Toimittaja, valokuvaaja ja työskennellyt ammattikalastuksen kehittämisen parissa monta vuotta. Ollut mukana monessa liiton hallinnoimassa hankkeessa.

Poimintoja vuosien varrelta: 2009

Merituulivoima alkoi huolestuttaa liittoa. Suomalaisten kalastusyritysten lisääntynyt ulkomainen omistus herätti keskustelua. Kalastuslain kokonaisuudistus alkoi toden teolla ja siitä annettiin välimietintö. Nord Stream AG:n kanssa tehtiin sopimus.

Toimiva organisaatio tarvitsee myös aktiivisia varapuheenjohtajia

Puheenjohtajan rooli organisaatiossa on erittäin keskeinen. Puheenjohtajan rinnalle tarvitaan myös aktiivinen varapuheenjohtaja.

Vuosien varrella liitto on rakentanut mallin millä varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä. Jos puheenjohtaja on suomenkielinen, valitaan ruotsinkielinen varapuheenjohtaja ja toisin päin. Lena Talvitie, Tor-Erik Johansson ja Mikael Lindfors ovat toimineet varapuheenjohtajina viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Poimintoja vuosien varrelta: 2008

Uusi lohiasetus oli iso asia tänä vuonna. Pelagisessa kalastuksessa kilohailin kalastuksen rajoituksia jatkettiin. Uuden kalastuslain säätämisen monivuotisen prosessin ensiaskeleet otettiin.

Kalastajat menekinedistämisen apuna

Pro Kala ry on kalan menekinedistämisyhdistys, joka tiedottaa, tuottaa erilaisia materiaaleja kuten reseptivihkoja ja tietopaketteja alasta sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa koko toimiala voi kokoontua ja verkostoitua. Se on monen tuntema toimija, jonka historia on tiiviisti kytköksissä SAKL:iin.

Poimintoja vuosien varrelta: 2007

Hallitus totesi toimintakertomuksessaan, että yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa oli sujunut hyvin. Ministeriön suhtautuminen alan kehitykseen oli ollut myönteinen. Tehostunut yhteistyö myös ympäristöministeriön kanssa oli pantu merkille.