Ammattikalastuksen johdonmukainen alasajo saa jälleen jatkoa

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, että vuoden 2016 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston kalastusasetuksen siirtymäsäännökset jäävät voimaan. Kuhan alamitta nousee näin ollen ensi vuoden alusta Saaristomeren ja Pohjanlahden ryhmään I kuuluvien päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta 37 senttimetristä 40 senttimetriin. Suomenlahden ja sisävesien ryhmän I kaupallisten kalastajien osalta alamitta nousee samana ajankohtana 40:stä 42 senttimetriin. Suomen Ammattikalastajaliitto katsoi […]

SAKL hylje 1

Hyljetilanne esillä maa- ja metsätalousvaliokunnassa

  Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on omana asiana ottanut käsiteltäväkseen hyljetilanteen. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut valiokunnalle selvityksen ja toteaa muun muassa, että parasta aikaa on meneillään hyljekantojen hoitosuunnitelman päivitys. Valiokunta kuuli asiantuntijoita viikolla 38 ja SAKL esitti lausunnossaan oman käsityksensä. Valiokunnan näkemys asiasta saataneen lähiviikkoina.     SAKL kiittää lausunnossaan maa- ja metsätalousvaliokuntaa siitä, että se on ottanut asian käsiteltäväkseen. Hyljetilanne on lopulta otettava poliittisella tasolla […]

Komissio antoi esityksen vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on tänään tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2019. Komission esitys kiintiöistä on seuraava: Turska, läntinen                       7 340 tonnia (+31 %) Turska, itäinen                          24 112 tonnia (-15 %) Pohjanlahden silakka              88 703 tonnia (-7 %) Keskinen silakka                       170 360 tonnia (-26 %) Kilohaili                                      270 772 tonnia (+3 %) Lohi, pääallas                            104 996 kpl (+15 %) Lohi, Suomenlahti                    […]

Kesäkokouksen julkilausuma

Julkilausuma SAKL:n hallituksen kesäkokous 17.-18.8.2018   Kotimaiselle kalalle annettava mahdollisuus Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastukselle myönnettiin kesäkuussa kestävän kalastuksen MSC-sertifikaatti. Kalojen vierasainepitoisuudet ovat vähentyneet. Kuluttajat arvostavat kotimaista kalaa. Kalalla on hyvä kysyntä, jos vain olisi myytävää. Hyvistä uutisista huolimatta etenkin rannikkokalastus on syvässä kriisissä. Rannikkokalastuksen vahinkoeläinongelmaan ei ole saatu ratkaisua ja avomerikalastusta rasittavat suuret […]

Liiton hallituksen kesäkokous 17.-18.8.2018 Turussa

Liiton hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa 17.-18.8 Turussa. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2018 Hallituksen järjestäytyminen Kalastuskiintiöt 2019 Komission valvonta-asetusehdotus Komission EMKR-asetusehdotus MSC-sertifiointi Kuhan kalastuksen säätely MMM:n kalastuksen kehittämisryhmä Kalastuksen työolot, direktiivin toimeenpano (HE) Hallitusohjelma 2019 (alan yhteinen) Ajankohtaiset oikeus-/korvausasiat Nord Stream II -neuvottelut, tilannekatsaus Baltic […]

Sähköinen viikkotiedote jäsenille – tilaa!

Liitto julkaisee sähköisen ajankohtaistiedotteen melkein joka viikko. Viikkotiedote kertoo lyhyesti alan ajankohtaisista asioista, viranomaispäätöksistä sekä menneistä ja tulevista tapahtumista. Liiton jäsen voi tilata viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa osoitteeseen sakl@sakl.fi. Lähde: SAKL 25.7.2018

sakl1

Kalastuksen kehittämistilaisuus 17.8.2018 Turussa

Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma (TUKALA) järjestää perjantaina 17.8.2018 klo 10.00-15.00 Turussa (Marina Palace Hotel, Linnankatu 32) tilaisuuden, jossa käydään läpi käynnissä ja alkamassa olevat toimet TUKALA-hankkeen puitteissa. Tilaisuudessa käsitellään myös muita ehdotuksia ja ideoita kalastuksen kehittämiseksi. Asiasta kiinnostuneet kalastajat ovat tervetulleita tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan kalastuksen kehittämisestä ja antamaan oman panoksensa yhteisessä työssä. Huom! Ennakkoilmoittautuminen välttämätön, sähköpostitse sakl@sakl.fi tai […]

ICES julkaisi neuvonantonsa vuodelle 2019

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2019 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2019. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2018. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 88 703 tonnia (84 599, kesällä 2018 tuleva korotus 95 566) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 115 591 – 192 787 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen […]

Kala on eettisesti tietoisen kuluttajan valinta

Kalalla on tärkeä asema suomalaisten ruokapöydässä. Kala on terveellistä ja ympäristöystävällistä ruokaa. Lukuisille suomalaisille kalastus on myös rakas harrastus ja hyvinvoinnin ylläpitäjä. Kala-alalla eletään luonnon ehdoilla, luontoa kunnioittaen. Suurin osa uudesta tutkimustiedosta osoittaa, että kalat tuntevat kipua. Kivunaistimuksen tai -kokemuksen laatua ei kuitenkaan tunneta täysin. Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa […]

Ammattikalastus on kestävää ja vastuullista toimintaa

Ammattikalastuksen ydin on kestävä ja vastuullinen toiminta. Jokainen ammattikalastaja vastaa omasta toiminnastaan, mutta vaikuttaa samalla koko elinkeinon ulkoiseen kuvaan. Suomen Ammattikalastajaliiton strategisena päälinjauksena elinkeinolle on, että ammattikalastusta harjoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tuotamme kuluttajille kotimaista kalaa. Toimimme ympäristön ehdoilla ja sopeutamme toimintamme kestävän kalastuksen mukaisesti. Muistutamme liiton jäseniä siitä, että pyyntiin asetetuista pyydyksistä […]