Kala-ala: Merimetsostrategian toimenpiteet ovat riittämättömiä

Kala-alan toimijat ja rannikon asukkaat ovat jo pitkään olleet törmäyskurssilla kasvavan merimetsokannan kanssa. Heinäkuussa maassamme oli 25 700 pesivää merimetsoparia ja yhteensä noin 120 000 merimetsoa. Juuri valmistunut merimetsotyöryhmän ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi sekä sen toimenpidesuunnitelma eivät ole riittäviä vähentämään merimetson aiheuttamia ongelmia ja niistä koituneita ristiriitoja. Ympäristöministeriön työryhmässä mukana olleet kala-alan, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundetin (SLC) […]

Kalastusneuvosto päätti vuoden 2020 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 14.-15.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2020 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2020 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2019): Pohjanlahden silakka, 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-27 %) Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 153 384 tonnia, Suomi 33 637 tonnia (-10 %) Kilohaili, 210 147 tonnia, Suomi 10 852 tonnia (-22 %) Itäinen turska, 2 000 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 35 tonnia (-92 […]

Komissio antoi esityksensä vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on tänään tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2020. Komission esitys kiintiöistä on seuraava: Turska, läntinen: 3 065 tonnia, Suomi 26 tonnia (-68 %) Turska, itäinen: 0 tonnia, ainoastaan sivusaalista varten, ei kohdennettua kalastusta Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-27 %) Keskinen silakka: 153 384 tonnia, Suomi 33 637 tonnia (-10 %) Kilohaili: 203 027 tonnia, […]

Hallitusohjelman ammattikalastusta koskevat kirjaukset toteutettava pikaisesti!

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on ansiokkaasti huomioitu myös kalastuselinkeino, ammattikalastajien vaikea tilanne sekä kotimaisen kalan tarjonnan turvaaminen kuluttajille. Elinkeinon ahdinkoa helpottavilla toimilla on kuitenkin kiire ja nyt tarvitaan nopeita päätöksiä.  Kotimaista kalaa ei tällä hetkellä saada tarpeeksi markkinoille ja kalan tuonti on koko ajan kasvanut. Tällä hetkellä peräti 80 prosenttia Suomessa kulutetusta kalasta on tuotua ja […]

Liiton hallituksen kesäkokous 16.-17.8.2019 Helsingissä

Liiton hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa 16.-17.8.2019 Helsingissä. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 1/2019 Hallituksen järjestäytyminen Kalastuskiintiöt 2020 ja turskan suunnattua kalastusta koskeva kalastuskielto 2019 Rinteen hallituksen hallitusohjelma, kalastusta koskevat asiat Hylkeisiin liittyvät asiat Kansallinen merimetsotyöryhmä EMKR 2021-2027, asetus ja Suomen toimintaohjelman valmistelu Tuoreen muikun koko- […]

SAKL lausui hallia ja norppaa koskevista MMM:n metsästysasetusluonnoksista

Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) on antanut lausuntonsa hallia ja norppaa koskevista MMM:n metsästysasetusluonnoksista. Lausunnoissa todetaan muun muassa seuraavaa. Hylje ja kalastuselinkeino Hylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Hylkeiden vaikutus näkyy kuluttajille kaupan kalatiskien kotimaisen kalan kapeassa valikoimassa. Hylkeiden aiheuttama haitta on kalastus- ja kalankasvatuselinkeinolle niin vakava, että kannan kokoa olisi […]

Onko Suomen vesissä haamuverkkoja?

Haamuverkot ovat kalastajien menettämiä pyydyksiä, jotka kalastavat merissä ja vesistöissä itsekseen. Ne ovat haitta eläimille ja osa merten muoviongelmaa. Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry ovat alkaneet selvittää Selkämeren haamuverkkotilannetta. Haamuverkot eivät ole uusi ilmiö. Maailmalla aihe nousi keskusteluun 2000-luvulla merten muoviongelman myötä, mutta itse ilmiö juontaa juurensa 1900-luvun puoliväliin. Silloin pyydysten valmistusmateriaalina […]

ICES julkaisi neuvonantonsa vuodelle 2020

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2020 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2020. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2019. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (88 703) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 130 546 – 214 553 tonnia, josta noin 4 000 tonnia […]

SAKL piti vuosikokouksen Turussa – Sahlstén jatkaa puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3. Turussa. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Liiton talous on tällä hetkellä vakaalla pohjalla ja toiminnallisesti kulunut vuosi oli hyvin vilkas. Vuosikokous hyväksyi myös vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelma sisältää tuttuja aiheita. Suunnitelmaan on kirjattu muun muassa kiintiökysymykset, seuraava hallitusohjelma, kala- ja kalatalousrahastokausi 2021-27 ja muut EU:n […]