ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2021

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2021 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2021. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2020. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 83 971 – 138 183 tonnia, pistearvo 111 852 […]

Liiton vuosikokous siirretty

Liiton vuosikokous 19.3.2020 Turussa on päätetty siirtää myöhäisempään ajankohtaan Covid-19-virustilanteen takia. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Liitto toimii toistaiseksi liiton hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan. Hallitus

Liiton hallituksen kokous 27.2. Helsingissä

Liiton hallituksen kokous pidetään 27.2. Helsingissä. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2019 Sääntömääräinen vuosikokous 19.3 Turku tilinpäätös 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020, jäsenmaksut 2021 Liiton 40-vuotisjuhla verkkosivut juhlaseminaari, vastaanotto ja iltajuhla 20.11.2020 Clarion Hotel Helsinki, ohjelma Vuoden 2020 kalastuskiintiöt, pelaginen kalastus, tilannekatsaus Silakan ja kilohailin trooli- ja […]

SAKL 40 vuotta – juhlavuotta vietetään tammikuusta joulukuuhun

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry perustettiin vuonna 1980. Liitto on toiminut suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustajana nyt 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi käännämme katseita taaksepäin ja esittelemme vuoden mittaan liiton historiaa sekä henkilöitä, jotka ovat olleet liiton eri vaiheissa mukana toiminnassa. Neljän vuosikymmenen aikana ehtii tapahtua paljon, ja näihin muistoihin palaaminen voi nostalgian lisäksi antaa myös näkökulmaa […]

Kala-ala: Merimetsostrategian toimenpiteet ovat riittämättömiä

Kala-alan toimijat ja rannikon asukkaat ovat jo pitkään olleet törmäyskurssilla kasvavan merimetsokannan kanssa. Heinäkuussa maassamme oli 25 700 pesivää merimetsoparia ja yhteensä noin 120 000 merimetsoa. Juuri valmistunut merimetsotyöryhmän ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi sekä sen toimenpidesuunnitelma eivät ole riittäviä vähentämään merimetson aiheuttamia ongelmia ja niistä koituneita ristiriitoja. Ympäristöministeriön työryhmässä mukana olleet kala-alan, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundetin (SLC) […]

Kalastusneuvosto päätti vuoden 2020 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 14.-15.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2020 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2020 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2019): Pohjanlahden silakka, 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-27 %) Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 153 384 tonnia, Suomi 33 637 tonnia (-10 %) Kilohaili, 210 147 tonnia, Suomi 10 852 tonnia (-22 %) Itäinen turska, 2 000 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 35 tonnia (-92 […]

Komissio antoi esityksensä vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on tänään tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2020. Komission esitys kiintiöistä on seuraava: Turska, läntinen: 3 065 tonnia, Suomi 26 tonnia (-68 %) Turska, itäinen: 0 tonnia, ainoastaan sivusaalista varten, ei kohdennettua kalastusta Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (-27 %) Keskinen silakka: 153 384 tonnia, Suomi 33 637 tonnia (-10 %) Kilohaili: 203 027 tonnia, […]

Hallitusohjelman ammattikalastusta koskevat kirjaukset toteutettava pikaisesti!

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on ansiokkaasti huomioitu myös kalastuselinkeino, ammattikalastajien vaikea tilanne sekä kotimaisen kalan tarjonnan turvaaminen kuluttajille. Elinkeinon ahdinkoa helpottavilla toimilla on kuitenkin kiire ja nyt tarvitaan nopeita päätöksiä.  Kotimaista kalaa ei tällä hetkellä saada tarpeeksi markkinoille ja kalan tuonti on koko ajan kasvanut. Tällä hetkellä peräti 80 prosenttia Suomessa kulutetusta kalasta on tuotua ja […]