Hallituksen kesäkokous 13.-14.8. Tampereella

Hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa 13.-14.8. Tampereella. Liiton vuosikokous järjestetään samassa paikassa ennen kesäkokousta (katso erillinen kokouskutsu). Hallituksen kokouksen asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 1/2020 Hallituksen järjestäytyminen Saalis- ja kiintiötilanne 2020 sekä kalastuskiintiöt 2021 EMKR 2021-27 kansallinen EMKR-laki kotimaisen kalan edistämisohjelma toimintaohjelman valmistelu Merialuesuunnittelu Hylkeisiin ja […]

Liiton palaute merialuesuunnitelmaluonnoksesta

SAKL jätti 17.6. Varsinais-Suomen liitolle palautteensa merialuesuunnitelmaluonnoksesta.  Merialuesuunnitelmaluonnos on ollut kuultavana aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Palautteessa todetaan muun muassa, että suunnitelmassa esiteltävät skenaariot nähdään kuvauksina Suomen merialueiden toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2050. Kalastus ja kalatalous huomioidaan osana tulevaisuuden ruokahuoltoa ja ympäristön hoitoa. Ekosysteemitoimijana kalastajan rooli nähdään tärkeänä positiivisten […]

Merkitty lohi kannattaa vapauttaa takaisin mereen!

Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla. Jos saat merkityn lohen, toimi näin: Lue merkin tiedon ja ilmoita Lukelle, ota mielellään merkistä kuva. Tarkemmat toimintaohjeet alla. Vapauta merkitty lohi jatkaman matkaansa. Näin kertyy lisää tietoa lohen elonjäämisestä. Mereltä tai joesta saatujen lohien merkkien palauttamisesta Luonnonvarakeskukselle maksetaan 25 euron palkkio. Merkittyä lohta ei tarvitse ottaa […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2021

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2021 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2021. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2020. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 83 971 – 138 183 tonnia, pistearvo 111 852 […]

Liiton vuosikokous siirretty

Liiton vuosikokous 19.3.2020 Turussa on päätetty siirtää myöhäisempään ajankohtaan Covid-19-virustilanteen takia. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Liitto toimii toistaiseksi liiton hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan. Hallitus

Liiton hallituksen kokous 27.2. Helsingissä

Liiton hallituksen kokous pidetään 27.2. Helsingissä. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2019 Sääntömääräinen vuosikokous 19.3 Turku tilinpäätös 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020, jäsenmaksut 2021 Liiton 40-vuotisjuhla verkkosivut juhlaseminaari, vastaanotto ja iltajuhla 20.11.2020 Clarion Hotel Helsinki, ohjelma Vuoden 2020 kalastuskiintiöt, pelaginen kalastus, tilannekatsaus Silakan ja kilohailin trooli- ja […]

SAKL 40 vuotta – juhlavuotta vietetään tammikuusta joulukuuhun

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry perustettiin vuonna 1980. Liitto on toiminut suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustajana nyt 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi käännämme katseita taaksepäin ja esittelemme vuoden mittaan liiton historiaa sekä henkilöitä, jotka ovat olleet liiton eri vaiheissa mukana toiminnassa. Neljän vuosikymmenen aikana ehtii tapahtua paljon, ja näihin muistoihin palaaminen voi nostalgian lisäksi antaa myös näkökulmaa […]