Liiton hallitus koolle

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.   Kokouksen asialista: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2012 Hallituksen järjestäytyminen Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely syksyllä 2012 Arviot kalakantojen tilasta ja kiintiöt 2013 EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu, […]

Lohenkalastus kielletään heti

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.8.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31. Lohenkalastus ICES:n osa-alueilla 22-31 on kielletty (Itämeren pääallas ja Pohjanlahti). Asetus astuu voimaan huomenna 4.8 ja on voimassa 4.8-31.12.2012. Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Maa- ja metsätalousministeriö on 26.6.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla. Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62º30`N eteläpuolella on kielletty kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun. Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen […]

Muutoksia liiton toiminnassa

Liiton hallitus on jo keväällä päättänyt liiton edunvalvontatoimintaa koskevista leikkauksista taloudellisen tilanteen johdosta. Rannikkokalastuksen vaikea markkinatilanne (osittainen ostoboikotti) ja pelagisen kalastuksen kalastuskiellot arvioidaan vielä heikentävän liiton taloudellista tilaa entisestään. Tämän johdosta liiton toimisto on suljettu ajalla heinäkuu – syyskuu. Liitolle osoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen sakl@sakl.fi. Viesteihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Hallitus

Liiton hallituksen kesäkokous Kalajoella

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.   Liiton hallitus kokoontuu yleensä kaksi – kolme kertaa vuodessa ja kesäkokous on muodostunut vuoden tärkeimmäksi kokoukseksi, jossa laajasti käsitellään alan kysymyksiä.   Tänä vuonna asialistalla ovat ainakin seuraavat asiat: –          vuoden 2012 kalastuksen säätelytoimet loppuvuoden […]

Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Suomen Ammattikalastajaliitto tiedottaa Julkaisuvapaa 30.5.2012 Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla Maa- ja metsätalousministeriö on 30.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan troolikalastuksen eräillä merialueilla. Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32 on kielletty. Asetus koskee aikaa 1.6. – 31.12.2012. […]

Kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttäminen pohjoisella Itämerellä

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan kalastuksen pohjoisella Itämerellä. Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º30’N ja 59º50’N välillä (pohjoinen Itämeri) on kielletty. Asetus koskee aikaa 8.5. – 31.12.2012. Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

SAKL ja Suurhiekka Offshore Oy pääsivät sopimukseen

Liitto ja Suurhiekka Offshore Oy pääsivät eilen pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen ammattikalastukselle aiheutuvien haittojen kompensoinnista Suurhiekan merituulipuiston alueella. Osapuolet eivät julkista sopimuksen sisältöä. SAKL on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden 13.3.2012 päätöksestä koskien Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 21.2.2011 hankkeelle myöntämää vesitalouslupaa. Sopimuksen myötä SAKL peruuttaa valituksensa ja vesitalouslupa saa lainvoiman. Lähde: SAKL 25.4.2012

Liiton toimisto suljettu toukokuussa

Liiton toimisto on suljettu 7.-19.5. Sulkeminen johtuu vuosikokouksen päättämistä liiton sopeuttamistoimista. Syyt ovat muun muassa Suurhiekan tuulivoimapuistohankkeen liitolle aiheuttamat oikeudenkäyntikulut ja alalla tapahtuneet asiat alkuvuoden aikana. Liitto on samasta syystä suunnitelman mukaan suljettuna noin kuukauden verran myös keskikesällä ja alkusyksystä. Tarkemmista ajoista tiedotetaan myöhemmin. Liitolle osoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen sakl@sakl.fi. Viesteihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien […]

Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Suomenlahdella

Suomen Ammattikalastajaliitto tiedottaa Julkaisuvapaa 30.3.2012 Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Suomenlahdella Maa- ja metsätalousministeriö on 30.3.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin kalastuksen Suomenlahdella perusviivan ulkopuolella. Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 (Suomenlahti) kielletään alueelle vahvistetun suurimman kilohaili- ja silakkasaaliin täyttymisen vuoksi. Kielto ei koske silakan ja kilohailin troolikalastusta ICES osa-alueella 32, jota […]