MMM antoi asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012, muutos

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.9 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa 21.12.2011 annettua asetusta (1379/2011). Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 820 tonnia. Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 450 tonnia. Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten […]

Silakan ja kilohailin troolikalastus Pohjanlahdella syyskaudella 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 20.9.2012 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012. Silakan ja kilohailin kohdennettu rehukalastus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella. Kielto koskee myös tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisia Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia, jotka harjoittavat paritroolausta tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten kanssa. Rehukalastuksella […]

Silakan ja kilohailin pienimuotoinen troolikalastus avataan syksyksi

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.9..2012 antanut asetuksen, joka sallii silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisille aluksille. Rysäkalastus ICES:n osa-alueilla 29 ja 32 sallitaan myös.  Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä ICES:n osa-alueella 32 perusviivan sisäpuolella Suomenlahdella on sallittu kilohailin ja […]

Liiton hallitus koolle

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.   Kokouksen asialista: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2012 Hallituksen järjestäytyminen Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely syksyllä 2012 Arviot kalakantojen tilasta ja kiintiöt 2013 EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu, […]

Lohenkalastus kielletään heti

Maa- ja metsätalousministeriö on 3.8.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31. Lohenkalastus ICES:n osa-alueilla 22-31 on kielletty (Itämeren pääallas ja Pohjanlahti). Asetus astuu voimaan huomenna 4.8 ja on voimassa 4.8-31.12.2012. Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Maa- ja metsätalousministeriö on 26.6.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen eräillä merialueilla. Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62º30`N eteläpuolella on kielletty kesäkuun 27 päivän alusta syyskuun 17 päivän loppuun. Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen […]

Muutoksia liiton toiminnassa

Liiton hallitus on jo keväällä päättänyt liiton edunvalvontatoimintaa koskevista leikkauksista taloudellisen tilanteen johdosta. Rannikkokalastuksen vaikea markkinatilanne (osittainen ostoboikotti) ja pelagisen kalastuksen kalastuskiellot arvioidaan vielä heikentävän liiton taloudellista tilaa entisestään. Tämän johdosta liiton toimisto on suljettu ajalla heinäkuu – syyskuu. Liitolle osoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen sakl@sakl.fi. Viesteihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Hallitus

Liiton hallituksen kesäkokous Kalajoella

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.   Liiton hallitus kokoontuu yleensä kaksi – kolme kertaa vuodessa ja kesäkokous on muodostunut vuoden tärkeimmäksi kokoukseksi, jossa laajasti käsitellään alan kysymyksiä.   Tänä vuonna asialistalla ovat ainakin seuraavat asiat: –          vuoden 2012 kalastuksen säätelytoimet loppuvuoden […]

Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Suomen Ammattikalastajaliitto tiedottaa Julkaisuvapaa 30.5.2012 Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla Maa- ja metsätalousministeriö on 30.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan troolikalastuksen eräillä merialueilla. Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32 on kielletty. Asetus koskee aikaa 1.6. – 31.12.2012. […]

Kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttäminen pohjoisella Itämerellä

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan kalastuksen pohjoisella Itämerellä. Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º30’N ja 59º50’N välillä (pohjoinen Itämeri) on kielletty. Asetus koskee aikaa 8.5. – 31.12.2012. Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi