kaavio

Ammattikalastajaliitto esitti lausuntonsa kalastusmahdollisuuksista 2014

Suomen Ammattikalastajaliitto esitti lausuntonsa ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014. SAKL on valmistelun aikana eräin muutoksin tukenut Itämeren neuvoa antavan toimikunnan (BS RAC) suosituksia EU:n komissiolle kalastusmahdollisuuksista vuonna 2014. Kaikkien lajien osalta on oltava riittävä neuvotteluvara. Silakka on kalastuselinkeinolle taloudellisesti tärkein yksittäinen kalalaji. Silakka on myös tärkeä laji […]

Liiton hallitus koolle

Suomen hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 30.-31.8 Tampereella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä. Kokouksen asialista: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 2/2013 Hallituksen järjestäytyminen Liiton strategia elinkeinolle 2014-2020 Liiton viestintäsuunnitelma Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely syksyllä 2013 Arviot kalakantojen tilasta ja kiintiöt 2014 EU-asiat: YKP-uudistus ja kalatalousrahastoasetus Toimintaohjelman […]

Lohenkalastuskielto kumotaan

Maa- ja metsätalousministeriö on 13.8.2013 antanut asetuksen, joka sallii lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31. Lohenkalastuksen keskeyttämisestä 22.7 annettu asetus (566/2013) kumotaan. Asetus astuu voimaan 14.8.   Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690  sakl@sakl.fi

Presidentti Niinistö tutustuu ammattikalastukseen Naantalissa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Suomen Ammattikalastajaliiton vieraana tiistaina 6.8.2013. Presidentti käy kokemassa rysän Naantalin vesillä paikallisten kalastajien kanssa. Toiveena on saada saaliiksi kuhaa. Retki päättyy Merimaskun kalasatamaan. Vierailun aikana keskustellaan kotimaisesta lähikalasta ja kalastuselinkeinon tilanteesta. Suomalaiset ammattikalastajat ovat suomalaisen kuluttajan palveluksessa. He tuovat päivittäin terveellistä ja maukasta luonnonkalaa niin ravintoloiden kuin kotienkin ruokapöytiin. Tuoreen […]

Lohenkalastus sallitaan uudelleen

Maa- ja metsätalousministeriö on 1.8.2013 antanut asetuksen, joka sallii lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31 uudelleen ajalla 5.-9.8.2013 (maanantaista perjantaihin). Asetus astuu voimaan 5.8.   Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690  sakl@sakl.fi

RKTL:n ja SAKL tilaisuus Tampereella 30.8

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen Ammattikalastajaliitto järjestävät yhdessä 30.8 tilaisuuden, jossa keskustellaan tutkimuksen ja elinkeinon välisistä suhteista ja yhteistyön kehittämisestä. Pääpaino on tulevaisuudessa, mutta myös suhteita hiertäneitä kysymyksiä avataan. Tilaisuus on avoin liiton luottamusmiehille ja alueiden edustajille. Maa- ja maatalousministeriö on myös edustettuna. Keskustelun vetäjänä toimii kalatalousjohtaja Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Osallistujamäärä on rajoitettu […]

Lohenkalastus kielletään

Maa- ja metsätalousministeriö on 22.7.2013 antanut asetuksen, joka keskeyttää lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31. Lohenkalastus ICES:n osa-alueilla 22-31 on kielletty. Asetus astuu voimaan 25.7.   Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690  sakl@sakl.fi

Valtioneuvosto antoi asetuksen siian verkkokalastuksen säätelystä ja syysrauhoituksesta

Valtioneuvosto päätti tänään muuttaa kalastusasetusta niin, että asetuksella säädellään siian kalastusta meressä sekä mereen laskevissa joissa ja puroissa. Tavoitteena on uhanalaisten luonnossa lisääntyvien vaellussiikakantojen sekä muiden merellisten siikakantojen tilan parantaminen. Tämä on yksi niistä toimista, joita maa- ja metsätalousministeriö on suunnitellut kestävän kalastuksen varmistamiseksi. Kalastuksen kestävyys käsittää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Tärkein muutos on […]

Alle kymmenen metrin pituisten kaupallista kalastusta harjoittavien alusten lohisaaliiden sähköinen raportointi käyttöön

Maa- ja metsätalousministeriö on kehittänyt rannikon ELY-keskusten kanssa sähköisen raportointijärjestelmän Suomen lipun alla purjehtiville kalastusalusrekisterissä oleville alle kymmenen metrin pituisille kalastusaluksille. Kesäkuun 15. päivänä 2013 otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön lohisaaliiden 48-tunnin lohi-ilmoituksen sähköinen raportointi. Sähköisen raportointijärjestelmän käyttömahdollisuus lohisaaliiden raportointiin on luotu valmiiksi kaikille niille kalastajille tai yrityksille, jotka ovat raportoineet lohisaaliita Suomen lipun alla purjehtivilla […]

Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Pohjanlahdella

Maa- ja metsätalousministeriö on 6.6.2013 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin troolikalastuksen Pohjanlahdella. Kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 62º30`N eteläpuolella on kielletty kesäkuun 8 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun. Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 30 ja […]