Liiton juhlatilaisuus siirretty vuodella

Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus on päättänyt siirtää tälle syksylle (Helsinki 20.11.2019) suunnitellun 40-vuotisjuhlan vuodella. Siirron syynä on koronaepidemiatilanne. Liitto palaa myöhemmin tarkemmin juhlan ajankohtaan ja ohjelmaan.

Komissio antoi esityksensä vuoden 2021 kalastusmahdollisuuksista

EU-komissio on 28.8. tehnyt esityksen eräiden kalakantojen Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodelle 2021. Komission esitys kiintiöistä on seuraava (suluissa vertailu vuoden 2020 alkuperäiseen kiintiöön): Pohjanlahden silakka: 65 108 tonnia, Suomi 53 306 tonnia (0 %) Keskinen silakka: 97 551 tonnia, Suomi 21 393 tonnia (-36,4 %) Kilohaili: 210 147 tonnia, Suomi 10 851 tonnia (0 %) Turska, läntinen: 3 395 tonnia, Suomi […]

Sahlstén jatkaa liiton puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous pidettiin 13.8. Tampereella. Vuosikokous valitsi yksimielisesti ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Uusi hallitus valitsi myöhemmin ammattikalastaja Mikael Lindholmin Loviisasta hallituksen varapuheenjohtajaksi. Ammattikalastaja Krister Hellström Inkoosta on hallituksen uusi varsinainen jäsen. Harri Saarinen Loviisasta ja Risto Vehkaperä Oulusta on hallituksen uusia varajäseniä. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen. Lähde: SAKL […]

Suomen Ammattikalastajaliitto: Kotimainen kala tekee hyvää!

Julkilausuma SAKL:n hallituksen kesäkokous Tampereella 13.–14.8.2020 Suomen Ammattikalastajaliitto: Kotimainen kala tekee hyvää! Ammattikalastajat tuovat luonnonkalan tarjolle. Kotimainen kala on terveellinen, ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta. Jotta pystymme huolehtimaan kotimaisen lähikalan saatavuudesta, on kalastuselinkeinolle taattava riittävät mahdollisuudet hoitaa tämä tehtävä. Kalaa syömällä autamme myös Itämerta ja järviämme. Kotimainen kala tekee hyvää! Suomen Ammattikalastajaliito SAKL ry täyttää tänä […]

Hallituksen kesäkokous 13.-14.8. Tampereella

Hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa 13.-14.8. Tampereella. Liiton vuosikokous järjestetään samassa paikassa ennen kesäkokousta (katso erillinen kokouskutsu). Hallituksen kokouksen asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 1/2020 Hallituksen järjestäytyminen Saalis- ja kiintiötilanne 2020 sekä kalastuskiintiöt 2021 EMKR 2021-27 kansallinen EMKR-laki kotimaisen kalan edistämisohjelma toimintaohjelman valmistelu Merialuesuunnittelu Hylkeisiin ja […]

Liiton palaute merialuesuunnitelmaluonnoksesta

SAKL jätti 17.6. Varsinais-Suomen liitolle palautteensa merialuesuunnitelmaluonnoksesta.  Merialuesuunnitelmaluonnos on ollut kuultavana aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Palautteessa todetaan muun muassa, että suunnitelmassa esiteltävät skenaariot nähdään kuvauksina Suomen merialueiden toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2050. Kalastus ja kalatalous huomioidaan osana tulevaisuuden ruokahuoltoa ja ympäristön hoitoa. Ekosysteemitoimijana kalastajan rooli nähdään tärkeänä positiivisten […]

Merkitty lohi kannattaa vapauttaa takaisin mereen!

Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla. Jos saat merkityn lohen, toimi näin: Lue merkin tiedon ja ilmoita Lukelle, ota mielellään merkistä kuva. Tarkemmat toimintaohjeet alla. Vapauta merkitty lohi jatkaman matkaansa. Näin kertyy lisää tietoa lohen elonjäämisestä. Mereltä tai joesta saatujen lohien merkkien palauttamisesta Luonnonvarakeskukselle maksetaan 25 euron palkkio. Merkittyä lohta ei tarvitse ottaa […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2021

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2021 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2021. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2020. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 83 971 – 138 183 tonnia, pistearvo 111 852 […]

Liiton vuosikokous siirretty

Liiton vuosikokous 19.3.2020 Turussa on päätetty siirtää myöhäisempään ajankohtaan Covid-19-virustilanteen takia. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Liitto toimii toistaiseksi liiton hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan. Hallitus