Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 19.-20.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen vuodeksi 2021 20.10. MMM:n lausuntopyyntö, ehdotus valtioneuvoston asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista ja jälleenlaivauspaikoista muuttamisesta 22.10. EMKR2021-valmistelutyöryhmä 23.10. Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan maatalousjaoston lausuntopyyntö, HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (kalatalous)

Sälarna ger torsken symptomer på levercancer och skrumplever

(Artikel på danska) De nuttede sæler, der ind imellem nysgerrigt kigger på én fra havoverfladen, med store våde og troskyldige øjne, er slet ikke så uskyldige endda. For ud over at være koldblodige dræbere under vand, så smitter de også fisk som torsk med sæl-orm. Parasitter som forskerne nu har fundet giver torsken den ubudne […]

Koronavaikutukset – pitkittyvä pandemia lisää epävarmuutta myös elintarvike- ja metsäsektoreilla

Koronapandemian vaikutukset luonnonvara-alalla vaihtelevat vahvasti sektoreittain. Kansainvälinen matkailu Suomeen on pysähtynyt, eikä lisääntynyt kotimaan kysyntä ole tuonut riittävää helpotusta. Metsäsektorilla joidenkin tuotteiden markkinat ovat lisääntyneet, osan lähes romahtaneet. Maa-, elintarvike- ja kalataloudessa huolestuttavat pandemian vaikutukset alkutuotantoon, jalostukseen ja logistiikkaan. Kuinka käy globaalin vapaan kaupan? Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore raportti pureutuu koronatilanteen vaikutuksiin metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- […]

Kalatalouden väliaikaiseen koronatukeen muutoksia – haku aukeaa 14.10.2020

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.10.2020 ja se tuli voimaan 5.10.2020. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa. Uusien avustusehtojen mukainen hakumenettely avataan 14.10.2020. Kalatalouden väliaikaista koronatukea yhtenäistettiin yritysten yleisen kustannustuen kanssa 5.10.2020 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksen muutoksella (680/2020). Muutoksen taustalla on eduskunnan kustannustukilain yhteydessä antama lausuma, […]

Saimaannorppa ja kalastus -keskustelutilaisuuksien palautteet

Saimaannorpan suojelua ja kalastusta käsittelevä työryhmä käsitteli 2.10. kokouksessaan syksyn 2020 alueellisten keskustelutilaisuuksien osanottajilta saatuja palautteita.  Syksyn keskustelukierroksella esitetyistä mielipiteistä ja kommenteista laadittiin yhteenvetoraportti, jonka sisältöön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän jäsenet tutustuivat.  Yhteenvedosta selviää, että myönteistä palautetta annettiin nykyisten rajoitusten hyvästä toimivuudesta, ja kalastusrajoituksiin on sopeuduttu pääosin hyvin. Kehittämisideoita tuli runsaasti, muun muassa toivomuksia norppaturvallisten […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat: 13.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, lausuntopyyntö, HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (kirjallinen) 14.10. Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (Teams) 19.-20.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen vuodeksi 2021

Reine J. Johansson är borta

Också vi i Finland fick för några dagar sen nyheten om att Reine J. Johansson är borta. Reine dog den 4 oktober 2020, 67 år gammal. Reine fungerade som ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) under perioden 1988-2005. År 2006 valdes han till ordförande för Östersjönämnden (BSAC) och fungerade i den positionen till år 2018. Reine […]

HS: Silakkamarkkinat 1970

Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 1970, että Helsingin silakkamarkkinoista on jäljellä vain perinne. Jutussa arvioidaan, että markkinat on vaan perinne, minkä monet uskovat pian kuolevan. Näin 50 vuotta myöhemmin voimme todeta, että Helsingin silakkamarkkinat vielä elävät. Linkki markkinoihin https://silakkamarkkinat.fi/ Lähde: Helsingin Sanomat 4.10.2020 sarjassa 50 vuotta sitten.

Tutkija: Tornionjoen lohikanta on parempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen

Lohta nousi jokeen tänä kesänä kolmanneksi eniten kaikuluotainlaskennan aikana. Ensi kesästä odotetaan vielä parempaa. Tornionjokeen kutemaan tulevien lohien määrä on vahvassa nousussa kesän 2017 notkahduksen jälkeen. Vuosina 2014 ja 2016 nousijoita oli satatuhatta, mutta 2017 vain 40 000. Kulunut kesä oli 66 000 lohen saldolla kolmanneksi paras kaksitoistavuotisen mittaushistorian aikana. Ja ennusteen mukaan siitä mennään […]