Jordas jatkaa Pro Kalan hallituksen puheenjohtajana

Pro Kala ry piti 23.9. keväältä siirretyn vuosikokouksensa Pasilassa. Sääntömääräiset asiat olivat kokouksen asialistalla. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas. Yhdistyksen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Suomen Ammattikalastajaliiton edustajana Mikael Lindholm, Suomen Kalakauppiasliiton edustajina Kai Röntynen ja Carl-Johan Spring (uusi), sekä muina jäseninä Suomen Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Irja Skytén-Suominen, avainasiakaspäällikkö Tuomo Huotari ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Asmo Honkanen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on Katriina Partanen.

Kalan ulkomaankauppa 2019

Pääkohdat Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 87 miljoo­naa kiloa vuonna 2019. Viennin määrä kasvoi noin 1,7 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 164 miljoonaa euroa, laski noin 17 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan laski noin 20 miljoonalla eurolla 137 miljoonasta eurosta 117 miljoonaan euroon. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli […]

Sverige: EU-förbud mot handel med sälprodukter bromsar säljakten

Den svenska licensjakten på gråsäl går trögt och en anledning är EU-förbudet mot att handla med sälprodukter. 2.000 gråsälar får skjutas i licensjakten, men intresset för jakten är svalt, och en anledning är förbudet mot handel med sälprodukter. P4 Norrbotten rapporterar att det uppskattas finnas mellan 40.000 och 50.000 gråsälar i Sverige. Tilldelningen i licensjakten, som […]

MMM asetti kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän

Maa- ja metsätalousministeriö kehittää kalastuslain toimeenpanon ohjausta nimeämällä laajapohjaisen eri sidosryhmistä koostuvan seurantaryhmän. Työryhmän toimikausi on 16.09.2020 – 31.12.2023. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän tavoitteena on varmistaa kalastuslain sujuva toimeenpano ja kalastuslain toimivuus kalastusta ja kalakantojen hoitoa ohjaavana lainsäädäntönä. Lisäksi tavoitteena on tehostaa läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien välistä yhteistyötä kalastuslain toimeenpanossa. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata, edistää ja kehittää […]

Kotimaisen luonnonkalan syömistä tulisi lisätä, mutta kalastajat on ajettu ahtaalle

Suomen ruokapolitiikan muutostarve ekologisempaan suuntaan on ajankohtainen ja koskettaa myös nyt käynnistynyttä biodiversiteettikeskustelua. Suomen ympäristökeskus (Syke) perustelee muutostarvetta ruuantuotannon vaikutuksilla ilmastoon ja vesistöihimme. Yhdistyneet kansakunnat (YK) perustelee muutostarvetta erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tarpeella. Yhteiskunta voi siis uusimman tieteellisen tiedon valossa ohjata paitsi tuotantotapoja myös ruokaostosten kautta kuluttajaa terveellisemmän ja vastuullisemman ympäristönäkökulman huomioimiseen. Ruokaminimi-hankkeen johtopäätöksissään Syke ja […]

Saga Fursin syyskuun huutokaupan välitysmyynti nousi syyskuun 2019 tasolle

Epävakaassa markkinatilanteessa käyty Saga Fursin huutokauppa päättyi keskiviikkona. Korkean myyntiprosentin saavuttaneiden minkinnahkojen jälkeisessä kettuhuutokaupassa tarjolla oli 706 000 ketunnahkaa, joista myytiin viidesosa ja suomensupinnahoista kolmasosa. Saga Fursin syyskuun huutokaupan välitysmyynti nousi syyskuun 2019 tasolle. Kuluttajakysyntään liittyy nyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Koronapandemian seurauksena päämarkkinoiden muotiteollisuus ei ehtinyt suunnitella ja valmistaa uusia mallistoja keväällä. Tämä vaikuttaa erityisesti […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat: 20.9.2020 MMM:n lausuntopyyntö kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 23.9.2020 Pro Kalan vuosikokous, Hki

Lausuntopyyntö kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvosto hyväksyi 14.5. asetuksen, jolla säädetään kalatalouden väliaikaisten kriisitukien myöntämisestä. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ehdotuksen, jolla kyseistä asetusta muutettaisiin niin, että se olisi mahdollisimman pitkälle yhdenmukainen 1.7. voimaan astuneen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain kanssa. Lausuntoja muutosehdotuksesta pyydetään 20.9.2020 mennessä.  Kalatalousalan yrityksille myönnettävää väliaikaista koronakriisiavustusta ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi yritysten määräaikaisen kustannustuen kanssa. Taustalla on eduskunnan […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 18.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E 84/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta (kirjallinen)