Sverige: Gråsälen kan bidra till minskning av gädda i skärgården

Längs Sveriges Östersjökust har antalet gäddor minskat med över 90 procent i provfisken under 2000-talet. I sitt examensarbete vid SLU visar Rebecka Svensson att gäddornas nedgång har skett i samband med ökande lokal förekomst av gråsäl. Dietanalyser bekräftar att gäddan är en viktig del av sälens föda i skärgården, och att den ökande sälstammen kan […]

Kuluttajatutkimus: ahventa, kuhaa ja siikaa halutaan enemmän lautasille

Pro Kala ry on teettänyt suomalaisten kalan käyttöä selvittäviä kuluttajatutkimuksia jo kymmenen vuoden ajan. Uusin kuluttajatutkimus kertoo, että kalan syönti on edelleen lähes koko kansan juttu: 92 prosenttia suomalaisista syö kalaa. Siinä, kuinka usein kalaa syödään, olisi monella kuitenkin parantamisen varaa. Vain noin kolmannes kertoo syövänsä kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa eli suositusten mukaan. – […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 15.2. Pro Kalan markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous 16.2. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 256/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+256/2020 17.2. Tukala -hankkeen ohjausryhmän kokous 19.2. SAKL:n hallituksen kokous, katso lähemmin tiedotteet

Kalan ulkomaankauppa, marraskuu 2020 (ennakko)

– Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita marraskuussa 2020 noin 7,3 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 18,3 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä pieneni edellisvuoden marraskuuhun verrattuna noin 1,2 miljoonalla kilolla, viennin arvon kasvaessa 1,2 miljoonalla eurolla. – Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 7,1 miljoonaa kiloa, arvoltaan 18 miljoonaa euroa. Viennin määrä oli miljoona kiloa suurempi kuin […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 9.2. Kansallinen kalakeittopäivä, lisätietoja https://www.prokala.fi/kalakeittopaiva/ 9.2. Tahkoluodon merituulipuiston YVA-menettelyn seurantaryhmän kokous 10.2. Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian arvioinnin työpaja 11.2. Karpolar -hankkeen ohjausryhmän kokous

Elintarvikelain kokonaisuudistus eduskuntaan

Hallitus on 4.2.2021 antanut esityksen uudeksi elintarvikelaiksi osana elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa elintarvikelainsäädäntöä ja elintarvikevalvontaa sekä tehostaa elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Uusi elintarvikelaki toteuttaa osaltaan EU:n elintarvikelainsäädäntöön periaatetta, jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että toiminta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. – Toimijoille annetaan nyt lisää vapautta ja samalla […]

MMM: Saimaan kalastusrajoitusaluetta halutaan laajentaa

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista lähti lausunnolle. Kalastusrajoitusten avulla suojellaan saimaannorppaa, joka on edelleen erittäin uhanalainen laji. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että Saimaan kalastusrajoitusaluetta laajennetaan. Asetuksen taustana toimi Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportti. Lausuntoaika päättyy 26.2.2021. Nykyinen asetusalue kasvaisi 2557 neliökilometristä 2800 neliökilometriin. Lisäksi aluetta on tarkoitus laajentaa myös vesialueiden omistajien ja ELY-keskuksen välisillä sopimuksilla. Laajennuksia ehdotetaan tiedossa olevien […]

Viikon päästä vietetään Kalakeittopäivää

Kansallista kalakeittopäivää vietetään joka vuosi helmikuun toisena tiistaina. Tänä vuonna päivämäärä on 9. helmikuuta. Kalakeittopäivällä on joka vuosi ollut oma teemansa, joka tällä kertaa on Kotikeittiön kalakeitto. – Monet tekevät tällä hetkellä etätöitä. Kalakeitto on nopea valmistaa ja siksi se sopii lounasruoaksi mainiosti. Monet keitot vielä vain paranevat, kun niitä lämmittää uudestaan myöhemmin, joten soppaa kannattaa tehdä […]

Elintarvikemarkkinalain muutokset vahvistettu

Elintarvikemarkkinalain muutos on vahvistettu Tasavallan presidentin esittelyssä 29.01.2021. Asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 199/2020 vp) annettiin eduskunnalle 29.10.2020 ja se hyväksyi esityksen 18.12.2020 . Lakiin lisättävät säädökset antavat kaupankäyntiin selkeät pelisäännöt ja tasapainottavat ruokajärjestelmän neuvotteluasemia. Laki antaa myös mahdollisuuden puuttua entistä tehokkaammin ruokajärjestelmässä esiintyviin epäterveisiin kauppatapoihin. Valvontaviranomaisena Suomessa jatkaa Ruokaviraston yhteydessä toimiva elintarvikemarkkinavaltuutettu. Muutoksilla lakiin […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa. 2.2. Markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous 9.2. Kansallinen kalakeittopäivä, katso lähemmin https://www.prokala.fi/kalakeittopaiva/