Uusien kalatuotteiden kehittämiseen miljoona euroa

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen elintarvikekäyttöä vauhditetaan miljoonan euron rahoituksella. Rahoitusta koskeva asetusluonnos on lausunnolla 15.1.2021 asti. Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta. Ehdotettu rahoitus vastaisi tähän haasteeseen. Monia kotimaisia kalalajeja kuten silakkaa, kilohailia, kuoretta, muikkua sekä pienikokoisia ahvenia ja särkikaloja ei vielä hyödynnetä elintarvikkeina […]

Tornion- ja Simojoen lohikannat edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan

Kesän 2020 nousulohimäärät olivat Tornionjoella seurantahistorian kolmanneksi ja Simojoella toiseksi suurimmat. Syntyneiden lohenpoikasten ja vaellukselle lähteneiden poikasten määrät olivat hieman vähentyneet parhaista vuosista. Kaikuluotausseurannassa Tornionjoella havaittiin 69 149 ja Simojoella 4 124 lohta. Kaikkein eniten nousulohia laskettiin kaikuluotaimilla vuosikymmenen puolivälissä, Tornionjoella 100 000 ja Simojoella 5 400 lohta. Tämän jälkeen lohimäärät vähenivät, varsinkin vuonna 2017. Viime […]

Ensi viikolla

Loppuvuoden asialista. 9.12. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 seurantakomitea (Teams) 17.12. MMM:n lausuntopyyntö, hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä ja seuraamuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta, linkki https://mmm.fi/documents/1410837/44132116/HE+YKP+lainmuutos.pdf/648c0b07-7fbf-6b8f-7b6c-562a07fa745b/HE+YKP+lainmuutos.pdf?t=1604649391415 17.12. Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, linkki https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=011e796e-3965-49d1-b6d1-6d38974c641f 21.12.2020–3.1.2021 liiton toimisto […]

AS-sillin MSC-sertifikaatti pidätetään

Pitkällisen prosessin seurauksena sertifiointilaitokset ovat 30. marraskuuta ilmoittaneet, että AS-sillin (Clupea harengus) ja mustakitaturskan (Micromesistius poutassou) kalastusten MSC-sertifikaatit pidätetään. Sertifikaattien pidätys tulee voimaan 30. joulukuuta 2020. Mustakitaturskan pyynnit, joiden sertifikaatit pidätetään ovat: Norway North East Atlantic blue whiting PFA, DPPO, KFO, SPSG & Compagnie des Pêches St Malo Northeast Atlantic blue whiting Pelagic Trawl Faroese Pelagic Organization North East Atlantic blue whiting […]

Ruokaviraston toiminnot varautuvat Britannian EU-eroon

Britannian EU-ero vaikuttaa monin tavoin tuontia ja vientiä harjoittaviin Ruokaviraston asiakkaisiin ja viraston toimintoihin. Vaikutukset liittyvät mm. eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden, elintarvikkeiden, kasvien ja kasvituotteiden sekä rehujen ja lannoitteiden tuonti- ja vientiehtoihin. Meneillään on vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, ja neuvottelut EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta ovat kesken. Ruokavirasto on koonnut ajankohtaista brexit-tietoa verkkosivustolleen […]

MMM:n päätös Suomen vuoden kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Suomen Pohjanlahden silakkakiintiö, Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö, kilohailikiintiö sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1579 jaetaan vuotta 2021 koskeviksi valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiöiksi seuraavasti (MMM päätös 26.11.2020): Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30–31): Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2021 on 53 306 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 50 178 697 kg ja […]

MMM:n päätös kilohailisaaliita koskeva joustomekanismin soveltamisesta vuonna 2021

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö päättää vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole kiintiötä, […]

Luonnonvarakeskukselle uusi johtokunta

Valtioneuvosto on tänään 26.11.2020 asettanut Luonnonvarakeskukselle uuden johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2023. Johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin johtaja Tuomas Salusjärvi Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta BSAG-säätiöstä. Luonnonvarakeskuksen johtokunnan tehtävänä on tukea Luonnonvarakeskuksen johdon toimintaa, tehdä aloitteita toiminnan strategiseksi suuntaamiseksi sekä edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskuksen johtokunta päättää viraston talousarvioehdotuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä pääjohtajan sijaisista.  […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla agendalla muun muassa: 23.11. Suomen ympäristökeskus SYKE 25 vuotta -juhlaseminaari (hybriidi) 26.11. Kalaviikko-toimikunnan kokous 27.11. MMM:n lausuntopyyntö. kotimaisen kalan edistämisohjelma, viimeinen jättöpäivä, linkki https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1a52e394-44df-490a-b064-c71b31bf992b

Kalan kulutus 2019

Pääkohdat Suomalaiset kuluttivat kotimaista kalaa kolme ja puoli kiloa ja tuontikalaa lähes kymmenen kiloa asukasta kohti vuonna 2019. Kotimaisen kalan kulutus on laskettu filepainona ja tuontikalan kulutus osin tuotepainona. Kotimaisista lajeista eniten kulutettiin kasvatettua kirjolohta (1,3 kiloa) ja ulkomaisista lajeista kasvatettua lohta (3,5 kiloa). Tuontilohen kulutus oli sama kuin vuonna 2018. Kotimaisista luonnonkaloista eniten syötiin […]