Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman ja kansallisen vesiviljelystrategian valmistelu on alkanut

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman valmistelun ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arvioinnin. Ministeriö pyytää lausuntoja valmistelusuunnitelmasta 14.2.2020 mennessä. Uusi toimintaohjelma ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö koskevat rahaston seuraavaa ohjelmakautta 2021−2027. Toimintaohjelman valmistelun yhteydessä päivitetään myös kansallinen vesiviljelystrategia ja siihen liittyvä ympäristöselostus. Uusi EMKR-rahasto toimii EU:n meri- ja kalatalouspolitiikan […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 15.1. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaa 2021–2027 valmistelevan työryhmän kokous (KJ) 16.1. Viestintäkokous (KJ) 17.1. Esityksen tekeminen: SAKL:n edustus kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunnassa 17.1. Tapaaminen/MMM (KJ) SAKL:n sähköinen viikkotiedote alkaa ilmestyä tavalliseen tapaan 10.1. Jäsen voi saada viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa liiton toimistoon, osoite sakl@sakl.fi .

Haavaisissa nousulohissa ei havaittu alentuneita tiamiinitasoja

Tornionjoella lohien tiamiinitasot (B1-vitamiini) eivät terveiden ja haavaisten kalojen kudoksissa eronneet merkittävästi toisistaan kesällä 2019. Ruokaviraston tutkimissa nousulohissa tiamiinipitoisuudet olivat tasolla, jonka ei tiedetä aiheuttavan lohikalojen tasapainohäiriöitä. Hyvänä tuloksena voidaan pitää sitä, ettei tiamiinipuutetta todettu ihohaavaisilla lohilla. Emolohien velttouden syiden selvittely vaatii ensi kesänä jatkotutkimuksia. Ruokavirasto pyrki saamaan normaalia laiskempia nousulohia Tornionjoesta tutkittavaksi Lapin ELY-keskuksen […]

Östersjötorsken lider av svår tiaminbrist

Forskare vid Stockholms universitet har visat att östersjötorsk lider av brist på tiamin, eller vitamin B1. Bristen har observerats i Hanöbukten, vilket är särskilt allvarligt då det är en viktig lekplats för torsken. Östersjötorskens har lidit av dålig hälsa i minst 30 år och förklarats med bland annat överfiskning, förändringar i havets salthalt och syrebrist. […]

Stopp för torskfiske tvingar åländsk fiskare att lägga ner

Den åländske torskfiskaren Nicklas Holmström ser inget annat alternativ än att lägga ner sin verksamhet sedan torskfisket stoppades vid årsskiftet. – Vart jag än vänder mig är torskfisket olagligt, säger han. I somras satte EU-kommissionen ett tillfälligt stopp för torskfiske i Östersjön. Stoppet omfattade inte vattnen runt Åland, men i de nya kvoterna som började […]

Kiintiöityjen kalalajien hinta tammi-syyskuussa 2019

Pääkohdat ·       Lohen hinta oli vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä 6,13 euroa kilolta ja kolmannella vuosineljänneksellä 5,86 euroa kilolta, mikä oli lähellä vuoden 2018 keskihintaa, 6,08 euroa kilolta. ·       Elintarvikesilakan hinta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,32 euroa kilolta, mikä oli hieman korkeampi kuin hinta vuoden 2018 alkupuolella. Erityisesti suurikokoisen, pääasiassa savustukseen käytettävän 00-kokoisen silakan (12 – 17 kpl / […]

Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 talousarvion

Eduskunta päätti budjetin palautekeskustelun tänään perjantaina 20. joulukuuta. Kaikki budjetin pääluokat (hallinnonalat) hyväksyttiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Valtionvarainvaliokunnan mietintö linkissä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Sivut/VaVM_20+2019.aspx Lähde: Eduskunta 20.12.2019