Ensi viikolla

Ensi viikolla agendalla muun muassa: 21.4. Lohi- ja meritaimenstrategia ja kalatiestrategian seurantaryhmän kokous (HjS) 23.4. Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous

Brysselin kalamessut peruttu

Tämän vuoden Seafood Expo Global/Seafood Processing Global -messut Brysselissä on päätetty peruuttaa koronavirustilanteen takia. Alkuperäinen ajankohta oli 21.-23.4.2020. Seuraavat messut pidetään 27-29.4.2021 Espanjan Barcelonassa. Lähde: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global 16.4.2020

Työryhmän esitys elintarvikemarkkinalain muuttamisesta etenee lausunnolle

Työryhmä esittää uuden EU-direktiivin edellyttämiä muutoksia vuoden 2019 alusta voimaan tulleeseen elintarvikemarkkinalakiin. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä elintarvikeketjussa ilmeneviä epäreiluja kauppatapoja. Suomessa valvontaviranomaisena toimii elintarvikemarkkinavaltuutettu. Keväällä 2019 hyväksytyn niin sanotun kauppatapadirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät kansalliset säännökset on julkaistava viimeistään 1.5. 2021, ja niitä on sovellettava viimeistään 1.11.2021. Työryhmä esittää elintarvikemarkkinalakiin lisättäväksi kauppatapadirektiivin edellyttämät, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kauppaan […]

Saimaannorppaa turvaava verkkokalastuskielto astui tänään voimaan

Tänään 15.4 astui voimaan verkkokalastuskielto, jonka mukaan saimaannorpan poikasten keskeisillä elinalueilla on verkkokalastus kiellettyä kesäkuun loppuun saakka. Kielto ei koske muikkuverkkoja. Kiellon avulla suojellaan kuutteja verkkokuolemilta ja edistetään norppakannan kasvua. Kuutille aiheutuvat häiriöt korostuvat vähälumisina ja lauhoina talvina. Pesimäolot ovat olleet erityisesti tänä vuonna vaikeat heikon lumi- ja jäätilanteen vuoksi. – Haluan kiittää kaikkia apukinosten tekijöitä […]

Saga Furs välitti ensimmäisessä verkkohuutokaupassa turkisnahkoja 31 miljoonalla eurolla

Saga Furs järjesti tilikauden toisen huutokaupan poikkeuksellisesti verkossa 23.3.-9.4.2020. Ensimmäistä kertaa järjestetyn online-huutokaupan tulokset vahvistuivat vasta tänään. Maailmanlaajuinen koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset estivät perinteisen huutokaupan järjestämisen. Kolme viikkoa kestäneeseen verkkohuutokauppaan osallistui yli 150 ostajaa eri markkinoilta. Eurooppalaisten ostot jäivät koronavirusepidemian takia pieniksi, mutta Kiina ja Korea olivat aktiivisia epidemiatilanteen parannuttua ja liiketoiminnan käynnistyessä vähitellen […]

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakimuutoksia koronavirustilanteen vuoksi

Koronavirustilanteen vuoksi Suomessa vallitsevien poikkeusolojen vuoksi maa- ja metsätalousministeriö valmistelee muutoksia maa- ja porotalouden investointitukia sekä eräitä maaseudun kehittämisen (hanke- ja yritysrahoitus) tukia koskeviin menettelyihin. Lakimuutosten jälkeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää joustavammin lisäaikaa tuen kohteena oleviin toimenpiteisiin ja tukieriä voidaan maksaa nopeutetusti. Myös taimikon ja nuoren metsän hoitoon liittyvien töiden toteutukselle voitaisiin Suomen […]

Professori Tuula Packalen maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto nimitti tänään 8.4.2020 maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, Doctor of Philosophy Tuula Packalenin metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.6.2020 – 31.5.2025. Virkaan haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Professori Packalen aloittaa virassaan 1.6.2020. Packalen on työskennellyt vuodesta 2012 lähtien metsäsuunnittelun tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa (vuoteen 2014 saakka Metsäntutkimuslaitos). Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut lisäksi Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtajana. Tätä […]

Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä

Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tämän lisäksi varaudutaan maatilojen valtiontakausten takausvastuiden kasvuun sekä vesihuollon toimintaedellytyksien tukemiseen. – On tärkeää, että kaikki koronan koettelemat yrittäjät ovat samalla viivalla. Hallituksen lisätalousarvioesitys tuo maaseudun ja kalatalouden yritykset […]

1 900 skarvar får fällas i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat skyddsjakt på skarv mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021. Totalt får 1 900 skarvar fällas i länet för att minska skadorna på fiskbestånd och fiskeredskap. Det är Stockholms läns fiskarförbund som har ansökt om tillstånd för skyddsjakt efter skarv under år 2020 och 2021. Ansökan gäller totalt 2 300 […]

Sverige: Beslut om jakt på säl

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl. Skyddsjakt kan beviljas för vikare (400 st.). För gråsäl kan även beslut om licensjakt fattas (2 000 st.). Länk https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Beslut-om-jakt-och-vilt/beslut-sal/ Källa: Naturvårdsverket 6.4.2020