EU:lla turskan kalastuksenvalvonnan yhteisoperaatio Etelä-Itämerellä

Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat eteläisellä Itämerellä 20.–25.3.2012 yhteiseen EU:n kalastuksenvalvontaoperaation. Se toteutettiin tarkastamalla kalastusaluksia ja pyydyksiä Etelä-Itämerellä Ruotsin, Tanskan ja Puolan talousvyöhykkeillä. Tarkastetut alukset olivat Saksan, Ruotsin, Puolan, Liettuan ja kaksi kappaletta Suomen lipun alla purjehtivia kalastusaluksia. Kova merenkäynti rajoitti tarkastustoimintaa ajoittain merkittävästi operaation aikana. Tarkastuksissa tuli ilmi joitain rikkomuksia, jotka koskivat lähinnä […]

Det småskaliga, kustnära yrkesfisket är miljövänligt

Nylands fiskarförbund fördömer de stora butikskedjornas uppmaning till butikerna att avstå från försäljningen av havssik och inhemsk vild lax. Beslutet baserar sig på WWF:s kampanj. WWF har gjort en egen klassificering av fiskarterna och gett dem beteckningen grön, gul eller röd. Rödklassificerade fiskar skall enligt WWF undvikas och grönklassificerade kan fritt konsumeras. Nylands fiskarförbund påminner […]